Home

1/13

Welkom op de website van MRIJ Nederland. Scroll hier naar onder voor het laatste nieuws.

Powerpoint presentatie MRIJ Oost 25 jaar

Fotofilmpje MRIJ Oost 25 jaar 1 Juni 2019

MRIJ stierennieuws

 

Sept 2020

Er zijn de laatste tijd een aantal nieuwe MRIJ stieren bijgekomen.

De stieren zijn voor elk wat wils en van diverse organisaties.

 

CRV:

Edelman: Dominant x Baco, aAa-code435261, veel melk en goede uiers.

Musketier: Mustang x River, aAa-code 432561, beste uier en hoog vet.

Storm: Saturnus x Dos 4, aAa-code 432561, melk en gehaltes positief .

Rudo: Koen x Matthijs, aAa-code564132, best uier, type en bespiering.

 

GGI:

Rover P: Rapide DN x Nano P , veel melk , zeer goede uiers, hoornloos.

 

KI Kampen:

Eerste Sam (Koen x Matthijs) dochters aan de melk, ruim positieve gehaltes en goede uiergezondheid.

 

KI de Toekomst:

Chiel: Sam x Dorus aAa-code 516342 , A2A2 en mooi donkerrood

koe.jpg

Chiel ( KI de toekomst)

ALV en MRIJ dag MRIJ ZUID 14 september 2022

Het was een regenachtige dag in Brabant. De regen was welkom in het droge Brabantse Landschap. De ALV en MRIJ dag wordt gehouden bij de Fam. Priems in Berlicum. Samen met CRV is de MRIJ dag opgezet. De vorige ALV was uitgesteld tot oktober 2021 i.v.m. corona. Als MRIJ ZUID bestuur vonden we het beter om de MRIJ dag na de zomervakantie te houden. MRIJ Oost had immers de MRIJ koe van het jaar in het voorjaar van 2022 gehouden. Zoals gebruikelijk dient iedere vereniging na afloop van het boekjaar een ALV te houden , waarin o.a. notulen, financieel verslag en contributie worden vastgesteld. Ook het onderwerp bestuursverkiezing kwam aan de orde. Jos Kuijpers uit Aarle Rixtel was niet verkiesbaar meer en aftredend. Het MRIJ ZUID Bestuur is op zoek gegaan naar een nieuwe kandidaat. Daan Spierings uit De Dungen is gevraagd en heeft zich kandidaat gesteld. Daan is bij acclamatie gekozen door de ALV. Daan, een goede bestuursperiode bij MRIJ ZUID gewenst. Afscheid is genomen van Jos Kuijpers en Henk Lutke Willink. Jos, hartelijk dank voor jouw inbreng en ondersteuning van het MRIJ ZUID Bestuur gedurende de afgelopen jaren. Henk Lutke Willink heeft gedurende korte tijd het adviseurschap van uit CRV op zich genomen naar MRIJ ZUID Bestuur. Vanwege beëindiging van het dienstverband bij CRV is aan dit adviseurschap ook een einde gekomen. Jos en Henk, bedankt voor jullie waardevolle ondersteuning van het MRIJ ZUID Bestuur. Hein Tegenbosch is de opvolger van Henk Lutke Willink als adviseur van het MRIJ ZUID bestuur vanuit CRV. Hein , een succesvolle periode gewenst als adviseur.

Na afloop van de ALV is de MRIJ dag voortgezet met de MRIJ Stierenpresentatie. Deze presentatie nam Hein Tegenbosch voor zijn rekening,. Een 10 tal stieren volgden de revue. Als eerste kwamen de fokstieren aanbod. Harm als eerste. Daarna volgden Harcon, Wim, Rudo, Renzo, Kay, Mustang en Vinkenhof Steven. Ook voor hoornloosheid was aandacht. In aanmerking komen de stieren Mirakel P en Tubanter P. Als laatste was aandacht voor de jonge Stieren Key Ragnar, Edelman en Storm. Tot zover het 1e deel van de MRIJ dag.

Lunch.

Huldiging MRIJ koe Donna 3 ster koe.

Gestart wordt met de Bedrijfspresentatie van Melkveebedrijf van de Fam. Priems.

Willem, Mariëlle en hun dochter Laura en zoon Bart runnen het melkveebedrijf. De Fam. Priems is in 1983 naar Berlicum verhuisd en heeft een herstart gemaakt. Tussen 1984 en 2011 zijn diverse investeringen gedaan om het bedrijf bij de tijd te houden. Als laatste een 26 stands carrousel melkstal. Het bedrijf heeft 35 ha grond in gebruik, waarvan 80 % gras en 20 % snijmais. Dit is een voorwaarde om aan derogatie mee te kunnen doen. Thans worden 155 MRIJ koeien gemolken met 85 stuks jongvee. Het productieniveau ligt op 7200 kg melk met 4.71 % vet en 3.71 % eiwit. Bij het jongvee wordt een eigen pinkenstier gebruikt.
Daarna huldiging MRIJ 3 ster koe Donna. Om 3 sterkoe te kunnen worden, moet de koe minimaal 15 jaar oud zijn. Donna is geboren in december 2005. De levensproductie is 101 776 kg melk met 5.11 % vet en 3.90 % eiwit. Het algemeen voorkomen voor exterieur is 90 punten bij de laatste inschrijving.. Een waardevolle koe, die een bijzondere prestatie heeft geleverd. Het paradepaardje van de Fam Priems. Toon Loonen, de voorzitter van MRIJ ZUID, huldigt Koe Donna door het omhangen van een rood, wit, blauwe sjerp met oranje rozet met het opschrift “Sterkoe 3 Donna”. Fam. Priems, van harte gefeliciteerd met jullie 3 ster koe Donna.

 

Conclusie: Een mooie MRIJ dag met een waardige huldiging van MRIJ 3 sterkoe Donna.

Een koe c.q. een bedrijf, waar MRIJ trots op mag zijn.

Huldiging Donna.jpg

MRIJ dag Zuid

 

Aug 2022

MRIJ zuid organiseert in samenwerking met CRV een MRIJ dag bij de familie Priems in Berlicum.

Donna

Deze ( prima ) Donna is het paradepaardje van de familie Priems.

De 16 jarige Donna is onlangs ingeschreven met 90 punten algemeen voorkomen en behaalde daarmede ook het predicaat sterkoe 3. Extra bijzonder is dat ze ook net daarvoor de 100.000 kg melk volmaakte met 5,12% vet en 3,91% eiwit. Donna is het voorbeeld van een sterke en duurzame MRIJ koe. Zie in artikel hier onder voor meer informatie over Donna.

De familie Priems heeft een melkveebedrijf met ongeveer 160 MRIJ koeien en 35 ha grond.

Er wordt gemolken in een 26 stands carroussel, en past volop weidegang toe.

 

Dochter Laura en zoon Bart willen op den duur het bedrijf over te nemen.

Ze werken momenteel beiden fulltime buiten de deur en helpen in de avonden en weekenden mee in het bedrijf.

Laura is onlangs ook toegetreden tot de  Dubbeldoelraad van CRV.

 

Een ieder wordt hierbij uitgenodigd om dit prachtige bedrijf en Donna te bewonderen.

Fam Priems

Heiblomsedijk 29

5258 TT Berlicum (NB)

 

Programma:

10.00 uur Ledenvergadering MRIJ Zuid.

 

Niet-MRIJ-Zuid leden/belangstellenden zijn welkom vanaf 11.00 uur.

11.00 uur Ontvangst met koffie

11.10 uur Opening door de voorzitter van MRIJ Zuid, Toon Loonen.

11.15 uur Actualiteiten en stierenpresentatie door CRV.

12.30 uur Lunch

13.30 uur Bedrijfspresentatie familie Priems

14.00 uur Rondleiding en bedrijfsbezichtiging door familie Priems

15.15 uur Sluiting door de voorzitter.

 

Aanmelden gewenst i.v.m. de lunch, indien u alleen voor de bedrijfsbezichtiging komt is aanmelden niet nodig. Gelieve niet in bedrijfskleding te komen.

 

U kunt zich opgeven tot 7 september 2022.

 

Voor meer informatie en opgave kunt u terecht bij:

Hein Tegenbosch, tel. 06-12516530

hein.tegenbosch@crv4all.com

 

Wij hopen u de 14e te mogen ontmoeten!

Sterkoe 3 en 100 tonner

 

Aug 2022

 

Prima Donna

 

In de jaren zeventig zong Peter Koelewijn al over Prima Donna en ja , ze bestaan nog steeds.

 

De 16-jarige MRIJ-koe Donna van de familie Priems uit het Brabantse Berlicum mag deze eretitel met recht dragen. Onlangs werd de dochter van de stier Salvo excellent ingeschreven met 92 punten voor frame, 91 type, 91 uier, 90 beenwerk en 86 bespiering, resulterend in 90 algemeen voorkomen. In combinatie met een gemiddelde lactatiewaarde van 106 over 13 afgesloten lijsten leverde het haar het predicaat sterkoe 3 op. Extra bijzonder is dat ze twee dagen eerder honderdtonner was geworden met een levensproductie van 100.591 kg met 5,12% vet en 3,91% eiwit.

Als gevolg van de zeer dikke melk zit deze dame ook al op ruim negen ton vet en eiwit.

Samen met zijn vrouw Mariëlle en met hulp van hun twee kinderen, die beiden voltijds buitenshuis werken, melkt Willem Priems in het Brabantse Berlicum een 150-tal koeien. ‘Overdag moet ik het werk alleen rondzetten. Met MRIJ-koeien lukt dat goed. Ze halen niet de hoogste productie maar omdat ze weinig arbeid vragen kan een VAK veel koeien verzorgen en toch een flinke melkplas produceren’, verklaart de veehouder zijn voorliefde voor het ras.

Ondanks dat ze op basis van haar prestaties de titel primadonna met recht mag dragen toont de oude Donna op geen enkele manier sterallures. ’Ze heeft zeker een eigen wil maar het is een rustige koe’, vertelt haar fokker en eigenaar Willem Priems. Donna is volgens hem een mooi voorbeeld van een sterke en duurzame MRIJ-koe waarmee het gemakkelijk werken is. Hierbij wijst hij ook op de beste vruchtbaarheid van zijn sterkoe. In haar eerste tien lactaties was ze telkens na een inseminatie drachtig en realiseerde ze een tussenkalftijd tussen de 288 en 307 dagen. Ook in haar lopende lijst was het al weer vlot raak. Als alles goed gaat zal ze in oktober voor de vijftiende keer kalven met een voorspelde tussenkalftijd van circa 400 dagen.

Bewegende beelden van 16-jarige 100.000 kg MRIJ koe Donna

donna.jpg

Donna (vader Salvo  eigenaar  : Fam Priems Berlicum

Frame 92, type 91, uier 91, beenwerk 90, en bespiering 86.  Totaal  90 AV

 

Sterkoe 3 en 100 tonner, door de extreem dikke melk ook al ruim 9 ton vet en eiwit!!!

Sterkoe 1

 

Aug 2022

Ook de fam Aalbers in Broekland (Overijssel) heeft een sterkoe1 .

Jodine  (vader: S Tolvonen) 85 behaalde de titel met:

Frame 86, Type 87, U 86, B 82, BS 84 en AV 85.

Bijzonderheid: Aalbers  heeft enkele jaren geleden het bedrijf van (mede) MRIJ Oost oprichter Bertus en Minie Kerkmeijer overgenomen. Inmiddels heeft Aalbers MRIJ in zijn hart gesloten.

Jodine.jpg

Jodine 85, eigenaar Aalbers melkvee. Frame 86, Type 87, U 86, B 82, BS 84 en AV 85.

Stierennieuws

Mei 2022

CRV

Tubanter P (Constant x Baco) aAa 465, is een nieuwe jonge stier van CRV, de verwachting is dat hij wat betreft productie alles in de plus vererft, met een mooie uiervorm. Daarbij vererft de stier hoornloosheid en is hij vrij van Baltimore bloed.

Harm (Rivaal x Baltimore) aAa 435 heeft ook een mooie indexdraai achter de rug met veel dikke melk en volgens de cijfers beste uiers,(113) echter in de onderbalk komt dit niet echt naar voren (max 111). Het zelfde geldt voor Harcon, uier 116, onderbalk max 113.

Berko  (Bernard x Koen) aAa 534 is ook een nieuwe jonge stier en vererft naar verwachting zeer dikke melk en een prima exterieur, deze stier is tijdelijk zeer prettig geprijsd.

Binnenkort komt ook de proefstier Storm (Saturnus x Dos 4 )aAa onbekend beschikbaar.

 

KI Kampen

Bij KI kampen komen de eerste Sam (Koen x Matthijs aAa453) ,dochters aan de melk, dit lijkt goed. Deze stier vererft A2A2, maar lijkt niet geschikt als pinken stier.

Powerboy (Soren x Baltimore) aAa 516  zoon van Danielle 95 vererft bij 155 kalveren een geboortegemak van 100.

 

KI Samen

Rintje ( Roest x Albert) aAa 435 vererft A2A2 melk. Rintjes moeder melkt gemakkelijk op een eenvoudig grasrantsoen, en verwacht wordt dat de stier een mooi exterieur vererft.

 

KI de toekomst

Relevant Pp (Remco x BFG Marmor)  met 51 dochters aan de melk vererft deze stier plus op alle fronten, bovendien vererft de stier hoornloosheid, exterieur gemiddeld.

Sallandse kalverkeuring

Mei 2022

Voor zover bekend zijn er 9 MRIJ kalveren aangemeld voor deze keuring in Luttenberg op 20 Augustus 2022. Zowel de kalverkeuring commissie als de MRIJ clubs zijn hier blij mee.

MRIJ dag Zuid

Maart 2022

Er komt dit voorjaar geen MRIJ dag Zuid

MRIJ Zuid heeft besloten de dag te houden in het najaar.

Te zijner tijd ontvangt u hierover meer info.

MRIJ Oost dag goed verlopen

Maart 2022

De MRIJ Oost dag,  vorige week in  Doetinchem is goed verlopen. ’S-morgens begonnen we voorzichtig met de jaarvergadering, waarbij steeds meer mensen binnen druppelden.

We hebben afscheid genomen van Jessica en Wim, eerstgenoemde was overigens niet aanwezig. Het bestuur had Bert te winkel en Gerrit Rietberg bereid gevonden om zitting te nemen in het nieuwe bestuur, dit werd zonder morren door de zaal aanvaard. Beiden hebben al enige tijd stage gelopen binnen het bestuur. Hoewel geen bestuurslid meer gaf Jan OR uitleg over de financiën van MRIJ Oost, als gevolg van Corona ging het in dit geval over twee jaar. Verder kwam onder andere aan de orde dat men in Luttenberg op zaterdag 20 augustus weer een kalverkeuring hoopt te organiseren.  Men hoopt dan net als drie jaar geleden op een aparte MRIJ groep. Om dit extra te stimuleren heeft zich net als drie jaar geleden een sponsor gemeld welke anoniem wenst te blijven. Deze sponsor stelt 50.- euro per MRIJ kalf beschikbaar met een max van tien kalveren, 500.- euro dus in totaal. Te zijner tijd zullen wij u hierover nader berichten. Aan het einde van de jaarvergadering was het bezoekersaantal al behoorlijk opgelopen. Na de pauze, bij de start van het openbare gedeelte van de MRIJ dag was er een inleiding over kalveropfok / vleeskalverhouderij door dhr. Herbert Bouwers, directeur van Alpuro Breeding, onderdeel van de van Drie-groep.

Hierbij werden soms pittige vragen gesteld en opmerkingen geplaatst, maar er was over en weer wel respect voor elkaar. Het was een duidelijke uitleg over hoe het werkt in de vleeskalverhouderij. Tijdens de lunch waren er +/- 70 mensen, iets minder dan verwacht, maar de lunch smaakte er niet minder om. Na de lunch gaf Tonnie Vissers van CRV een MRIJ stieren presentatie, met voor elk wat wils.  Honderd procent MRIJ , maar ook kruisling stieren waarin men had geprobeert om er A2A2 of hoornloosheid in te fokken. Dit kan via een kruising met Holstein of met Fleckvieh. Bij Holstein krijg je vaak wat minder MRIJ type maar iets meer liters melk en een mooier uier, ook zakken de gehaltes vaak. Bij een kruising met Fleckvieh blijft het dubbeldoel beter bewaart maar is er vaak weinig vooruitgang in productie en uier. Het inteelt gevaar wordt in beide gevallen een stuk minder.  Op onze website www.mrij.nu hebben wij meerdere malen aandacht besteed aan hoornloosheid en A2A2. Binnenkort zullen we nog een keer aandacht besteden aan diverse MRIJ stieren, niet alleen van CRV maar ook van andere organisaties 

Als laatste gaf Julianne Brunsveld (beoogd berdrijfsopvolgster)  een mooi zelf in elkaar geknutselde bedrijfsreportage van het melkveebedrijf Smallegoor – Honders en een verhaaltje over de MRIJ koe van het jaar Sanne. 

Op het melkveebedrijf aangekomen wachtte ons direct een mooie verrassing,  met een grote groep belangstellenden (+/-120) en diverse persmensen ( Agrio, Nieuwe Oogst, Boerderij en de Gelderlander) mochten we zeker niet klagen. Sanne liet zich van de beste kant zien en heeft de titel MRIJ koe van het jaar zeker verdient. Ze was met haar mooie verschijning en productie  niet alleen een visite kaartje voor het MRIJ ras maar voor heel melkvee houdend Nederland. De familie Smallegoor  had samen met wat kennissen gezorgd voor een mooie koffietafel waar dankbaar gebruik van werd gemaakt. Alle betrokkenen kunnen terug zien op 

een geslaagde MRIJ dag.

sanne koe.jpg

Sanne , MRIJ koe v.h. jaar  AV 87 (Fertiplus )  Eigenaar Mts Smallegoor – Honders in Doetinchem.

6 lijsten, 1881 dagen 50058 kg met 4.94% V en 3.90% E.

Gemiddeld celgetal rond de 25

Dit is niet alleen reclame voor het MRIJ ras, maar voor heel melkvee houdend Nederland!!!

Programma MRIJ dag 23 maart

 

De dag begint bij café/zaal Het Onland, Rekhemseweg175, Doetinchem.

Het programma van de dag is als volgt:

10.00 uur              Ontvangst leden MRIJ Oost in zaal Het Onland , Rekhemseweg175, Doetinchem.
10.05-10.45 uur      MRIJ-Oost ledenvergadering.

10.45-11.00 uur      ONTVANGST NIET LEDEN
11.00-12.00 uur      Inleiding over kalveropfok/vleeskalverhouderij door dhr. Herbert Bouwers, directeur van Alpuro Breeding, onderdeel van da van Drie-groep.
12.00-13.00 uur     Lunch.
13.00-14.00 uur     Presentatie CRV; fokprogramma en stierenpresentatie.
14.00-14.15 uur      Presentatie bedrijf fam. Smallegoor-Honders door Julianne Brunsveld.
14.30 uur              Huldiging van Sanne 86 op het bedrijf van de fam. Smallegoor-Honders, Yzevoordseweg 5, 7004 HV, Doetinchem.
15.00 uur              Afsluiting.

De organisatie vindt plaats onder de dan geldende Corona-maatregelen.

Als er als gevolg van Corona maatregelen een max aantal mensen mag komen hebben de leden

MRIJ Oost  / MRIJ Zuid voorrang.

In verband met de lunch is het nodig dat u zich aanmeldt voor de dag, dit kan bij voorkeur op email-adres:  h.oltvoort@hetnet.nl  , of tel ; 0610683254 uiterlijk tot 15 maart a.s..

Voor alleen bedrijfsbezoek opgave niet nodig.

Gelieve niet in bedrijfskleding te komen.

 

Wij hopen u de 23e te mogen ontmoeten bij maatschap Smallegoor-Honders en haar beoogde bedrijfsopvolgster Julianne Brunsveld. Niet-MRIJ-Oost leden/ belangstellenden zijn welkom vanaf 11.00 uur in zaal het Onland Rekhemseweg175, Doetinchem. 

Sanne MRIJ koe vh jaar foto.jpeg

MRIJ dag /MRIJ koe vh jaar

Febr 2022

Ongeveer twee jaar geleden waren wij de laatsten die een koeien feestje hadden, de afwas , was nog niet klaar of heel Nederland zat op slot. (Vorig jaar organiseerde MRIJ Zuid in samenwerking met CRV een digitale MRIJ koe van het jaar.)  Nu twee jaar later hopen we weer een MRIJ dag te organiseren op 23 maart, of dat gaat lukken is de vraag. MRIJ Oost heeft een mooie MRIJ koe (Sanne) gevonden voor de MRIJ koe  van het jaar bij de maatschap Smallegoor - Honders in Doetinchem. Zoals gewoonlijk wordt ook nu de MRIJ dag georganiseerd in samenwerking met CRV, en zal de dag beginnen met de jaarvergadering van MRIJ Oost. Leden van MRIJ Oost ontvangen tijdig de stukken behorende bij de jaarvergadering.  Opgave voor de MRIJ dag is nog niet mogelijk we bekijken eerst hoe de regelgeving rond het corona beleid zich ontwikkelt.  Als alles door mag gaan hopen wij u de 23e te mogen ontmoeten bij de maatschap Smallegoor en hun beoogde bedrijfs opvolgster Julianne Brunsveld. De jaarvergadering , lezing en stierenpresentatie zijn gepland bij zalencentrum het Onland in Doetinchem.  Sanne is niet officieel ingeschreven maar met 87 AV beoordeeld vanuit het Ferti Plus paringsprogramma.

Sanne MRIJ koe vh jaar.jpeg

MRIJ koe vh jaar 2021 , eigenaar Mts Smallegoor- Honders

Opmerkelijke conclusies in Amerika

Febr 2022


Prof. Dr. Jack Britt van de North Carolina State University heeft tijdens de jaarvergadering van de Amerikaanse melkvee industrie de toekomstige ontwikkeling van de koeien in de VS geschetst. Daarbij kwam hij tot enkele opmerkelijke conclusies:
 

- Er zal veel meer kruisings melkvee zijn dan zuiver melkvee.
  Dit omdat de kruislingen de zuivere Holsteins overtreffen in
  vruchtbaarheid, gezondheid en CO2 footprint.

- Er wordt veel meer vlees uit melk geproduceerd dan vlees uit
  vlees. Dit omdat vlees uit melk is ruim 50% minder schadelijk
  is voor het milieu dan vlees uit vlees.

 

 Zie hiervoor ook: Korte nabeschouwing MRIJ dag Oost, April 2019

 

Wil je boeren met plezier, gebruik een MRIJ stier

Sterkoe 1

Febr 2022

MRIJ kent een nieuwe sterkoe 1 , een Goran.  Irma 419 bij Paul Groot Koerkamp, 85 punt en lw 105, helaas hebben wij nog geen koekaart of een foto. Bij deze van harte gefeliciteerd door MRIJ Oost en MRIJ Zuid.

Klein MRIJ nieuws

Dec 2021 

 

Opnieuw een sterkoe 1 in MRIJ land.

Wim van Eek in Nijbroek heeft Gonda 325 ( Donald 578) tot sterkoe 1 zien kronen.

Na enkele jaren van tegenslag nu een keer een mooi bericht uit Nijbroek, het is jullie van harte gegund.

Hierbij van harte gefeliciteerd namens MRIJ Oost en MRIJ Zuid met dit mooie resultaat.

In de bijlage vindt u de koekaart van Gonda 325, helaas door omstandigheden geen foto.

 

Het jaarverslag van de VVB Veluwe –IJsselstreek is uit, een aantal van onze leden (maar ook niet leden) staat er in met mooie resultaten.

Op de pagina galerij kunt u de cijfers van zowel CRV als de VVB vinden.

Wat exterieur betreft kunnen wij al wel verklappen dat Mts Rietberg (Hattem / Marle) twee vermeldingen heeft (AV 88 en AV 86) en VOF den Hee (Willemsen Barneveld) een vermelding heeft. (AV 86).

De erelijsten is een bonte verzameling van zowel veehouders als koe vaders, voor de meeste erelijsten (MRIJ) van de VVB betekend het overigens aansluiten bij CRV, enkelen kunnen er tussen gevoegd worden. De TKT is bij de VVB wel iets korter.  Allen gefeliciteerd met de mooie resultaten.

 

Helaas zijn er dit jaar geen MRIJ dagen geweest (Corona) maar toch zijn er ook mooie en leerzame dingen geweest o.a. : Digitale MRIJ koe vh jaar. Digitale stierenpresentatie. Fokken met verstand 2 X digitaal.  En natuurlijk een grote groep sterkoeien, en in oktober zelfs twee excellente koeien bij de fam. ten Damme in Meddo.

 
hilda 103.jpg

Hilda 103 fam.  ten Damme , Meddo  91 punten AV

 

Achtergrondinfo over NO, LW , ISK en BSK

December 2021

In het jaarverslag van VVB Veluwe –IJsselstreek kwamen we bijgaande artikel tegen.

Let op:

De genoemde cijfers zijn alleen geschikt voor vergelijking binnen het eigen bedrijf.

Doordat de voerkosten volgens een bepaalde standaard zijn berekend, en de verdere kosten van dierenarts, klauwverzorging, vruchtbaarheid, omzet en aanwas niet worden meegeteld zijn de cijfers niet geschikt voor vergelijking met andere bedrijven, en al helemaal niet met andere rassen.

Dat is dan ook de reden waarom bij financiële bedrijfsvergelijkingen ons mooie MRIJ ras altijd beter uit de bus komt dan bij deze (theorie) cijfers.

 

Lees het hele verhaal achter de knop.

kerstwens 2.png

Sterkoeien

 

Nov 2021

De oproep (vorig jaar) om koeien aan te bieden voor een herkeuring tot ster koe heeft succes gehad, ook nu zijn er weer twee nieuwe sterkoeien bijgekomen ,  zo kunnen we samen ons mooie MRIJ ras promoten.

Machteld 62, Sterkoe 1 : V Chiel, MV Martel , 87, 88, 78, 85, AV 85  Eign:  Scheperman Heeten.

Els 25 , Sterkoe 2 : V Donald 578, MV Cor 53, 86, 88, 86 ,82, 83,  AV 85 Eign : Willemsen

Barneveld , eerder dit jaar had men al een sterkoe 1.

 

Beiden van harte gefeliciteerd namens MRIJ Oost en MRIJ Zuid.

 

Heeft u ook een koe waarvan u denkt dat zij hiervoor in aanmerking komt, bied haar dan eens aan tijdens de reguliere bedrijfsinspectie.

 
machteld.jpg

Machteld 62 (AV 85) , eigenaar Scheperman Heeten.

els.jpg

Els 25 (AV 85) eigenaar Willemsen Barneveld

Excelente koeien

Okt 2021

Onlangs werden op het bedrijf van fam ten Damme in Winterswijk-Meddo 2 nieuwe excellente MRIJ-koeien gekeurd. Een bijzondere prestatie, zeker als je weet dat er per jaar 2-4 nieuwe excellente MRIJ koeien gekeurd worden. CRV-inspecteurs Erik Nijenhuis en Marc Kouwenberg besloten om Dikkie 200, de bekende Koen dochter en moeder van CRV-stier Freek (vader: Flavio) met excellent 90 te waarderen. Dikkie 200 is 1.46 cm groot en zoals een echte Koen-nakomeling ruim gebouwd met een zeer sterke, ruime voorhand en veel breedte in het kruis. Daarnaast is Dikkie 200 sterk in haar bovenbouw waardoor ze 88 Frame scoorde en 90 voor Type. Opvallend best is haar enorm brede en hoge achteruier met een ideale achterspeenplaatsing. Maar ook de vaste vooruier met de beste speenplaatsing vallen op. Zoals de hele moederlijn laat zien is ook bij Dikkie 200 het beenwerk van hoog niveau door de beste beenstand van opzij en van achter en het beste, sterke beengebruik. De hoogste score, met 92 punten, werd gegeven voor haar beste bespiering zoals ook duidelijk zichtbaar is op de foto van haar. Met deze kwaliteiten en haar beste productie in de eerste 3 lactaties met gemiddeld 8.550 kg melk met 4.59 % vet en maar liefst 4.00 % eiwit is het logisch dat CRV foktechnisch interesse in haar heeft wat geresulteerd heeft in Flavio zoon Freek die zowel conventioneel als via Siryx beschikbaar is.

De hoogste score van de dag was voor Renzo dochter Hilda 103. De 3e kalfsdochter van Renzo uit de proefperiode is een zeer correct gebouwde koe met veel breedte en lengte in het lichaam. Daarnaast is ze voorzien van een enorm lang, vast en hoog aangehecht uier met een sterke ophangband en speenplaatsing. De bespiering is zeer passend en gewenst.  Door haar beste kwaliteiten scoorde Hilda 103: 91 Frame, 91 Type, 93 Uier, 90 Beenwerk, 87 Bespiering en 91 Algemeen voorkomen.

 

Artikel met dank aan Henk Lutke Willink CRV.

 
Dikkie 200 ten damme.jpg

Dikkie 200 ten Damme

Hilda 103 ten Damme.jpg

Hilda 103 ten Damme

MRIJ jaarcijfers (CRV)               

Okt 2021

 

CRV heeft de jaarcijfers betreffende erelijsten , Algemeen Voorkomen en dergelijke weer gepubliceerd, u vindt ze op onze pagina eregalerij.

Anna 197 (V Remco) BHA Wolbert uit de Krim heeft met 2925 EJR de hoogste productie .

Hilda 103 ( Renzo) Mts. H.J. + A.J. ten Damme, Winterswijk Meddo  91 AV en

Tillie 437 (Baltimore) W H M Verbeek, Sterksel  91 AV hebben samen het hoogste AV.

Jeanette 52 (Buster)  4.873 dagen; 138.000 kg : 4,91%V : 3,76%E: 11.966 kg v/e  en 87 AV

van Mts JC Vernooij + AMC Vernooij-Epping, uit Werkhoven heeft de hoogste levensproductie bij MRIJ.  (Zie ook onder)

Allen van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat, namens MRIJ Oost en MRIJ Zuid.

 

Remco  (11) en Marcello (8) zijn hofleverancier bij de erelijsten, verder is het een bonte verzameling van bekende en minder bekende stieren en eigenaren. Bij de eigenaren valt het op dat nieuwkomer, Floating Farm Rotterdam BV er met vier dieren in staat.

De cijfers van de VVB Veluwe IJsselstreek komen traditiegetrouw rond de kerst.

 

Stierennieuws

Okt 2021

CRV: Ragnar, proefstier (Donald 563 x Adriaan) aAa 543621  outcros en veel melk.

CRV: Diamant (Rivaal x Meldon) aAa 435261  beste ontwikkeling en melkrijk  (43 dochters)

 

CRV: volgens CRV is het sperma van Remco nu echt op, maar……………………………………………….. de opvolging dient zich aan..!!

Freyr: Relevant Pp (Remco x BFG Marmor) aAa 561423 (unieke code) Pp hoornloos

Veel melk met positieve gehaltes, goede uiergezondheid (28 dochters) 25% fleckv 75% MRIJ.

CRV: Renzo (Remco x Baltimore) aAa 432561,pinkenstier, dikke melk, beste uiers.

Helaas is Jeanette 52 van Vernooij overleden kort na afloop van het boekjaar, maar hierbij toch nog een filmpje van deze indrukwekkende koe:

 

Tientonner

Juli 2021

Andre en Jeanette Vink hebben hun 3e tientonner

De Vinkenhof Dora 182  vader Alzonn Parom geb 26-10-2006  4081 dagen (zeer netjes)

118034 kg,  4.54%V, 3.99 %E,  10.068 kg V/E,   AV 84.

Bij deze van harte gefeliciteerd namens,  MRIJ Zuid en MRIJ Oost.

 
20210630_175039.jpg

Wet dieren / hoornloze stieren

Juli 2021

Als gevolg van de wet dieren 2021 is er weer discussie over onthoornen.

MRIJ kent inmiddels diverse hoornloze stieren waar wij u graag op attenderen.

Verder hebben wij een al wat ouder artikel van CRV gevonden betreffende het fokken op hoornloosheid. Dit artikel kunt u vinden op de knop hieronder.

 

 

HOORNLOZE MRIJ STIEREN
CRV:

Mirakel P 100% hoornloos: 87% MRIJ 12% HF ; Mustang x Rapide aAa 645231 (unieke code)

Verwachting , Veel melk en beste uiers.
Primeur P 100% hoornloos : 75% MRIJ 25% HF; Don Quichot x Ewald aAa 435261
Gemiddelde verwachting voor productie met beste uiers
KI Samen:
Donovan Pp: 87.5 % MRIJ 12.5% HF; Diman x Swingfox aAa 546 Matige productie met
dito exterieur, Pinkenstier.
Don Quichot Pp : 62% MRIJ 37% HF ; Landschot x Tokyo Red aAa 534  Matig melk en hoog vet, matig eiwit. Beste uiers, weinig type. Pinkenstier.
KI de Toekomst / Freyr:
Relevant Pp: 75% MRIJ 25% Flv : Remco x Bfg Marmor aAa 561423 (unieke code). Zeer veel
melk met licht positieve gehaltes: Mooie uiers .

 

100 Tonner

Juli 2021

 

Melkveebedrijf Bleumink in Markelo heeft een 100 tonner Jannie 67 vader Matthijs

 

Sterkoeien

Juli 2021

Er zijn nog weer enkele sterkoeien bij gekomen de laatste weken.

Wij feliciteren:

Melkveebedrijf Bleumink , Markelo *2     AV 86  vader Matthijs.

PGK Groot Koerkamp , Lettele *1     Irma 373         AV 89   vader Salvo.

Gert Hofmeijer, Heino   *1          Katrien 554           AV 86   vader Bester.

Gert Hofmeijer, Heno  *1            Katrien 533           AV 85   vader  Rudolf.

 
irma 373.jpg

Sterkoe Irma 373 ,(V Salvo) , AV 89 punten, Groot Koerkamp Lettele.

katrien 533.jpg

Sterkoe Katrien 533 , (V Rudolf), AV 85 punten,  Gert Hofmeijer Heino   

katrien.jpg

Sterkoe Katrien 554, (V Bester) , AV 86 punten, Gert Hofmeijer Heino

MRIJ en dure melk

Juli 2021

Van Giel Aalbers kregen we een mooi verhaal toegestuurd over melklevering aan 

Royal A-ware/Albert Heijn (dure melk).

Wel bijzonder zegt Bertus Kerkmeijer , eerst levering MRIJ vlees en nu MRIJ melk 

aan Albert Heijn. 

(Giel en Peter Aalbers hebben in 2019 het melkveebedrijf van Bertus en Minie overgenomen) 

 

Wij zijn dan nu sinds 2 jaar overgestapt van Campina naar A ware. Dit omdat wij hier naar ons idee beter door konden groeien qua melkproductie. Sinds vorig jaar leveren wij nu aan de AH-zuivel stroom dit is een samenwerking tussen AH en A Ware waarbij het om 3 dingen gaat Beter voor Koe, Natuur, Boer. En dit is een melkstroom die eigenlijk super bij het MRIJ vee past merken wij. 

 

Hieronder zijn een paar speerpunten van het programma waar wij dan als melkveehouder aan moeten voldoen (en wat eigenlijk punten zijn waar ik van vind dat dit super punten zijn waar de MRIJ koe in uitblinkt. 

 

Natuur Graslandgrondgebondenheidseis (Gecombineerde opgave is leidend): - Maximaal 2,5 GVE (Groot Vee Eenheden) per hectare gras. En maximaal 18.000 kilogram melk per hectare gras produceren.

Het ruwvoerrantsoen voor melkvee bestaat uit minimaal 70% gras of grasproducten op basis van droge stof (kuil, hooi, grasbrok, gegraasd gras).

Deelname aan Kalf OK. Het aantal punten is minimaal 70 (rollend jaargemiddelde). 

Kalversterfte is niet hoger dan het rollend landelijke jaargemiddelde  doordat de productie van onze MRIJ koeien niet heel hoog is ( 8000 liter maar we wel goede gehalten hebben op het moment 4,49 /3,84) past dit heel mooi.  We proberen zoveel mogelijk vers gras in de koe te krijgen doordat MRIJ vee naar ons idee prima veel melk uit gras kan produceren komen wij eigenlijk altijd al aan de 70 procent gras in ons rantsoen.  Daarnaast is het bij MRIJ vee vaak dat de kalveren naar ons idee vrij vitaal zijn. Daarom zijn de 70 punten kalf OK score en kalversterfte onder het landelijk gemiddelde bij ons ook nooit een probleem. Al met al komen wij nu over de maand mei bijvoorbeeld bijna aan 44 cent per liter melk. Volgens mij een mooi teken dat de huidige MRIJ koe prima een melkprijs kan realiseren met een dikke plus. 

Aldus Giel Aalbers.

 

Het Beter voor Koe, Natuur & Boer-programma van A Ware kan gezien worden als de succesvolle tegenhanger van PP melk van Friesland Campina.  (redactie).

dure melk.jpg
 

Voerefficiëntie

Juli 2021

Onderstaand een mooi artikel betreffende voerefficiëntie van Harmen Endendijk in een column in Vee en Gewas van zaterdag 5 juni 2021 ( Met dank aan Agrio uitgeverij ).

 
column.png

Stierennieuws

Mei 2021

Na de indexdraai van april heft CRV enkele nieuwe stieren toegevoegd.

Harm (Rivaal x Baltimore) aAa 435 , A2A2

Harm is een fokstier uit de de stal van de fam Harbers in  Middelbeers, en vererft top exterieur, 107 AV en 111 Uier en 104 benen, met gemiddelde productie en hoog vet.

Thomas ( Thor x Koen) aAa 423.

Thomas is een proefstier met naar verwachting hoge gehaltes, Groot Koerkamp Lettele.

Rudo (Koen x Matthijs) aAa 564 (bijzondere code) en A2A2. Van der Heijden Middelbeers.

Rudo vererft naar verwachting op alle productie onderdelen licht positief en een royaal exterieur op alle punten. Helaas bevatten deze stieren allen Baltimore bloed.

Van de andere organisatie’s is er geen echt nieuws.

Sterkoeien

Mei 2021

Andre en Jeanette Vink hebben er weer twee sterkoeien (1) bij.

Annemarie 9 (Meldon x Alzonn Parom) met 86 U en 87 AV, en een gemiddelde LW van 111. 

Uilkje 79 ( Thijs x Daniel) met 86 U en 86 AV en een gemiddelde LW van 113

Annemarie 9 is de moeder van de Vinkenhof Diamant een stier die bij CRV hoopt door te breken.

Spierings in Den Dungen heeft met Joke 45 (Rex 114) een sterkoe 3 op stal.

Joke heeft al 100.774 kg melk gegeven met 4.42% V en 3.87% E (8347 kg V/E).

Helaas hebben wij geen exterieur rapport van deze koe, maar op onderstaande filmpje is duidelijk te zien dat de koe er fier overstapt en een prachtig uier heeft.

De fam Willemsen  heeft met Willie 93 een sterkoe 1 op stal.

Willie 93 is de moeder van miss MRIJ 2019. (Luttenberg.)

Nadere gegevens volgen.

Bij deze feliciteren wij de betrokken eigenaren met dit mooie resultaat.

Helaas gebeurt het te vaak dat wij dit te laat horen, de laatste twee koeien dateren al van herfst 2020. Als u een sterkoe, 100 tonner of 10 tonner heeft of een andere vermeldenswaardige koe vragen wij u dit te melden, bij voorkeur met koekaart en foto.

Op die manier kunnen wij up to date melding maken van deze mooie prestatie, dat is ook een mooie promotie voor het ras en uw bedrijf.

Uilkje 79.jpg
Annemarie 9.jpg

Nabeschouwing MRIJ koe vh jaar

Maart 2021

Hierbij een nabeschouwing van de MRIJ koe vh jaar. (presentatie, filmpje ).

In de presentatie veel stieren nieuws, ook van toekomstige stieren.

 

De besturen van MRIJ Zuid en MRIJ Oost hebben op gepaste wijze (coronaproof) de felicitaties overgebracht, daar sluiten wij ons bij aan.

Tillie 437 - staand.jpg

MRIJ koe van het jaar , MRIJ studiedag

(Webinair)

Maart 2020

MRIJ Zuid is er in geslaagd om een prachtige koe te vinden voor de titel “MRIJ koe van het jaar 2020”

Het is Tillie 437 (AV 91) van de familie W.H.M. Verbeek Sterksel.  
 

Om deel te kunnen nemen aan het webinair  “MRIJ koe van het jaar 2020” dient aangemeld te worden middels de link.

Het webinair wordt gehouden op: 

 

Donderdag 18 maart 2021 om 13.15 uur

 

Een prettige MRIJ middag gewenst,

 

Voor aanmelding kan de onderstaande link gebruikt worden:   

https://www.crv4all.nl/mrij-webinar/?utm_source=tripolis&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=mijncrvnieuws2mrt2021nl&uid=121756

Met vriendelijke groet,

 

Albert Vink, secretaris MRIJ ZUID.

Olen 13

5694 NP Breugel

Tel. 06-23956520

Email: afvink@hotmail.com

Anna Joosse.jpg

Tillie 437 (AV 91)vader Baltimore, familie W.H.M. Verbeek Sterksel.  

Mombasa

 

Jan 2021

De december fokwaardeschatting bracht Mombasa op No.1 in Duitsland. Met maar liefst 116 voor uier en 109 voor benen, en extreem hoge gehalte’s. Mombasa wordt in Nederland vermarkt door o.a. Bayern Genetik, KI Kampen en div kleine KI’s. Meer info over Mombasa en meer Duitse stieren, klik op de knop hieronder voor de Duitse indexen. Bovenaan de lijst, links heeft u diverse keuzemenu’s.

mombasa.png

De Mombasadochters zijn groot, hebben goede uiers en heel apart hoge gehaltes

Koeienbloempjes

 

Jan 2021

Bernard Horstman Nijbroek

Om wat meer breedte, meer inhoud in de koeien te krijgen keer ik weer terug naar MRIJ. Ik kies stieren die boven de 100 scoren voor hoogtemaat en een plus voor kilo’s vet en eiwit. Ook let ik scherp op beenwerk. Een krachtige stap mag iets meer gewaardeerd worden.

(bedrijfsontwikkeling)

 

Tom Lugtenberg Olst

Het Managen van MRIJ koeien is minder stressvol dan van Holsteins

(nieuwe oogst)

 

Ellen de Lange Zwolle (de mobiele boerin met MRIJ koeien.)

Droogstand is eigenlijk dat de koe met zwangerschapsverlof gaat.

(Zij geeft uitleg aan een journalist van RTV Oost.)

Klein MRIJ nieuws

Jan 2021

Webinar over kruisen en online stierenpresentatie op dinsdag 12 januari.

CRV organiseert een webinar over kruisen, hierin komen ook MRIJ stieren aan bod.

Als u hier aan deel wil nemen dient u zich aan te melden.

https://www.crv4all.nl/efficientie-category/webinar-over-kruisen-en-online-stierenpresentatie-op-dinsdag-12-januari/ 

 

Fokdoel enquête  

CRV organiseert de vijfjaarlijkse fokdoel enquête , als het goed is heeft u daar een link van ontvangen, op of rond 18/12/20, wij bevelen dit bij u aan. De resultaten worden anoniem verwerkt en u kunt de enquête invullen tot en met 15 januari.

 

Erelijsten VVB Veluwe – IJsselstreek

De erelijsten van VVB Veluwe –IJsselstreek zijn 24 dec gepubliceert en staan inmiddels op onze website, pagina “Galerij” 

 

Bevruchtingsgetal

Wij krijgen regelmatig vragen over het bevruchtingsgetal wat op de stierenkaart in de op één na laatste kolom staat. Vaak staat er niets ingevuld.  Waarom staat het bevruchtingsgetal niet bij elke stier ingevuld, wat betekent het eigenlijk en waarom zie je grote verschillen bij sommige veelgebruikte stieren over de maanden heen? Een bevruchtingscijfer wordt alleen berekend door CRV als er voldoende inseminaties van een stier zijn verricht in een bepaalde periode. Om de betrouwbaarheid te waarborgen moeten er al minimaal 350 inseminaties van een stier zijn verricht door inseminatoren van een ki vereniging in het laatste half jaar. Heel veel stieren krijgen geen resultaten omdat ze niet aan dit criterium voldoen. Als stieren wel een cijfer krijgen dan betekent het cijfer dat een inseminatie met deze stier het percentage meer of minder kans geeft op een dracht dan een gemiddelde stier. Bij gebruik van een stier die +5 is heb je dus 5% meer kans op een dracht dan bij gebruik van een stier die +0 is. De reden waarom stieren door de tijd nog wel eens schommelen is niet heel simpel aan te geven. Wat wij zien is dat een stier die erg hoog scoort, bijvoorbeeld Antartica +8, vier maanden later lager staat. De reden hiervoor is dat na publicatie van zo’n hoog cijfer de stier volop gebruikt word op koeien die niet drachtig willen worden of waar de veehouder het idee van heeft dat het wel is problematisch zou kunnen worden. Het model corrigeert hier wel voor maar voor extreem goede bevruchters is het wel lastig om het hoge niveau vast te houden.

 

 

mrijkoe van het jaar.png

MRIJ koe vh jaar 2014 ,Marijke 48,  Spierings , Den Dungen, vader Meervelder Mario.  86 AV.

Mrij Zuid en Mrij Oost wensen u Prettige Kerstdagen en 

een goed en gezond 2021

viptalisman_130003.jpeg

Diverse nieuwe stieren

Dec 20

Ook nu aan het einde van het jaar nog weer een aantal nieuwe MRIJ stieren.

 

KI samen heeft een nieuwe MRIJ stier: 

Flynt  Constant x Matthes , aAa 564,  A2A2.  Van deze stier staat een filmpje in de link.

 

KI Kampen is al langer bekend met KI stieren op film, zij hebben op hun website filmpjes van Marlin, Meervelder Cobus 403 en Rens, zie website: www.ki-kampen.nl

 

Zo is er toch nog wat te zien op beeld van MRIJ stieren, misschien voor andere organisaties ook een aanrader.

 

CRV heeft ook nog enkele nieuwe stieren toegevoegd aan haar leveringsprogramma:

Donny:  Dirk x Thimo  aAa 342516

Rubens:  Flavio x Baltimore aAa onbekend

Freek:  Flavio x Koen  aAa 453621  deze stier is gesext beschikbaar.

Bordeaux:   Constant x Koen  aAa 543621  rode haarkleur.

Roest:  Rudass x Bas aAa onbekend  deze exterieurstier is al wat langer bekend via GGI.

 

Indexdraai nieuws

River ( Rivaal x Baltimore)  is de nieuwe fokstier van CRV met maar liefst 112 voor uier en 106 voor benen, de productie is iets boven gemiddeld met helaas negatief eiwit.

Saturnus (Remco x Menno) valt op door zijn zeer goede productie.

Constant valt op doordat hij maar liefst 65 punten inet erbij heeft gescoord.

Mustang blijft vlak, maar met mooie cijfers, hij blijkt de nummer twee in gebruik afgelopen jaar.

Flavio heeft een paar puntjes bij geplust en blijkt de meest gebruikte stier van het afgelopen jaar, dat is opvallend met negatieve gehaltes. Of wordt dat een trend breuk?

Afbeelding2.jpg

Moeder Freek  (ten Damme  Meddo)

Sterkoe 1: Paul Groot Koerkamp in Lettele heeft een MRIJ sterkoe 1

Dec 20

En wat voor één !!!!!!!!!!

88  88 88 86 86 88

LW 114

5.08 en 4.07 gemiddeld

Irma 385 ( Baltimore), staat stiertje Piet 19 bij CRV (rivaal x Baltimore)

irma 85.JPG

Website

Dec 2020

Wij hebben de website aangepast / verbeterd. Met name de pagina galerij is opgeknapt, deze pagina is opgesplitst in drie delen, Galerij,  10/100 tonners en MRIJ koe van het jaar. Deze pagina had ook een achterstand, wij hopen dat u eventueel ontbrekende koeien wil melden, dit is natuurlijk wel een visitekaartje voor het ras. 

 

Verder zijn er enkele kleine verbeteringen gedaan , ook in de mobiele versie van de website.

Fosfor in de melk

Dec 2020

MRIJ Zuid en MRIJ Oost hebben zich enkele jaren terug hard gemaakt voor de werkelijke afvoercijfers van fosfor in de melk, en met succes. Nu wordt van iedere melkleverantie het fosfor gehalte onderzocht, dit is met name voor veehouders met dikke melk ( robuuste rassen) een voordeel. Helaas moeten wij constateren dat FC op de melkgeldnota nog steeds werkt met fosfortaire cijfers. Op de website van FC , kwaliteit en leverantie overzicht staan wel de werkelijk onderzochte cijfers, ook de kringloopwijzer werkt met deze cijfers. Was de fosfortaire norm nog 0.97, met de werkelijke norm kan men op jaar basis maar zo 1.13 scoren. Let op: deze cijfers zijn niet te vergelijken met de cijfers van de GD mineralen check , deze werkt namelijk met afgeroomde melk, waardoor dus ook het soortelijk gewicht veranderd.

Sterkoe 1  Oda 457 (V Rudolf)  Melkveebedrijf Gert Hofmeijer

Nov 2020

Koe heeft inmiddels 8 keer gekalfd .  van de nakomelingen is er 1 koe op het bedrijf en 1 stier ( 8e kalf)

De koe heeft een sterk karakter met een klein schoonheidsprobleempje , 1 klauw heeft ze al jaren teen necrose ( vorige klauwbekapper zei dat ik haar beter kon weg doen want dat werd niet wat ) daar was ik het niet mee eens , nu word ze 2 keer per jaar onder handen genomen door  een andere klauwverzorger en kan ze er goed mee lopen en produceren .

Hoop dat ze nog een aantal jaren in de stal kan blijven , toch stiekem trots op zo’n koe.

Namens MRIJ Oost en MRIJ Zuid van harte gefeliciteerd, en op naar de 100 ton.

gert hofmeijer.jpg

Oda 457 (V Rudolf)  Eigenaar Melkveebedrijf Gert Hofmeijer

Nieuw kalf voor MRIJ-koe Jeanette 52 na 130.000 kilo melk

Nov 2020

 

 

De robuuste Jeanette 52 (Buster x Piet 225) van Johan en Angelien Vernooij uit Werkhoven (UT) haalde als honderdtonner de finale van de negende editie van De Beste Boerenkoe. Nu vier jaar later heeft ze 130.000 kilo melk geproduceerd en opnieuw gekalfd.

Eigenaar Johan Vernooij stuurde een foto van zijn ‘koningin van de stal’ met haar op 15 oktober jongstleden geboren vaarskalf van Blaarkop-stier Govert. „Ik gebruik Blaarkop-sperma als een koe na twee keer insemineren nog niet drachtig is”, aldus de MRIJ-boer. „Jeanette 52 produceert inmiddels bijna 30 kilo melk per dag en loopt gewoon in het koppel in de wei. Sinds 1 juni weidde ik dag en nacht, behalve op dagen waarop het echt te heet was, en sinds eind september lopen ze alleen overdag buiten.”

Uitstekende uiergezondheid

Op de koekaart is te zien dat de 17 jaar oude koe in haar carrière nog nooit een verhoogd celgetal had (al staat er in haar meest recente lactatie een mastitismelding). Vernooij blijkt dan ook zeer gespitst op de uiergezondheid. „Koeien met een hoog celgetal test ik al jaren met het vierkwartierenschaaltje en van de slijmerige kwartieren (het slijmerig worden van de melk op het schaaltje wijst op een verdenking van een hoog celgetal, red.) neem ik steriele melkmonsters en die stuur ik naar de GD voor een uitgebreid bacteriologisch onderzoek.”

Artikel met dank aan het vakblad melkvee.

Als u deze koe opzoekt op de website van CRV (hoogste levensproducties ) dan moet u flink scrollen om haar te vinden. Maakt u echter gebruik van de vele mogelijkheden die het programma biedt en u zoekt op KG vet / eiwit dan behoort ze opeens tot de beste vijftig van ons land, 11281 kg vet/ eiwit. Waar een klein ras groot in kan zijn !!!

jeanette_52_met_kalf.-detail.jpg

De 17-jarige Jeanette 52 met haar vaarskalf van Blaarkop-stier Govert

Fokken met verstand

 

Okt 2020

 

Hierbij wordt u uitgenodigd voor twee online thema avonden “ Fokken met verstand”

De thema avonden zijn gratis en online, meer info achter de knop.

 

Laat u niet afschrikken, online vergaderen is niet echt moeilijk, zelf heb ik onlangs ervaring opgedaan met online vergaderen van FC, conclusie het is niet moeilijk, ook niet voor een leek.

Op kantoor, achter de computer, blokje kaas of stukje worst erbij en gaan.

Klein MRIJ nieuws

 

Okt 2020

Als gevolg van Corona gaan de najaarsbeurzen niet door.

Diverse sperma verkopers hebben inmiddels aangegeven wel een najaarsactie met kortingen te organiseren, vraag er naar bij uw vertegenwoordiger. Het kan natuurlijk ook nooit kwaad eens wat verder rond te kijken dan dat u normaal gewend bent, misschien heeft die ander wel net datgene wat u zoekt. Ook is het nu de tijd om eens na te denken of u misschien wat bijzondere kenmerken toe wil voegen zoals hoornloosheid of A2 A2.

Als gevolg van een steeds kritischer maatschappij is de kans groot dat in de toekomst onthoornen een probleem wordt. Misschien wordt inteelt bij u op het bedrijf ook wel een probleem en is het goed eens een andere bloedvoering te zoeken.

 

Misschien wilt u uw fokkerij wel helemaal naar een hoger plan tillen door uw dieren te gaan inschrijven (exterieur keuren) . Dit is een zeer goed hulpmiddel, immers er kijkt eens een vreemde met een andere blik naar uw dieren. Bovendien en niet onbelangrijk, ZONDER INSCHRIJVINGEN OOK GEEN STIEREN MET CIJFERS.  Als uw dieren ingeschreven zijn is het ook mogelijk om aan het SAP (Stier Advies Programma) of een vergelijkbaar iets mee te doen. En voor de huidige deelnemers geldt kijk ook eens naar uw oudere dieren van minimaal 9 jaar.

Hebben ze een gemiddelde lactatiewaarde van 105 en zitten ze rond de 85 uier en algemeen voorkomen?

Biedt ze eens aan bij de inspecteur voor mogelijk sterkoe 1, 2 of 3.

Een predicaat voor een functionele koe in de stal.

 

Als laatste mogelijkheid is er ook nog de mogelijkheid om mee te doen aan Genomic Selection. Praat er eens over met uw vertegenwoordiger.

 

Op de diverse websites van de diverse fokkerij organisaties (CRV in het bijzonder) kunt u heel veel info vinden over bovenstaande. Ook op deze website is veel info te vinden over genoemde onderwerpen, op het tabblad LINKS kunt u bovendien de adressen van de voor MRIJ belangrijke organisaties vinden. Bovendien zijn er de laatste tijd veel nieuwe MRIJ stieren bij gekomen, meer info op deze website, zie onder.

 

CRV heeft de erelijsten en de hoogste AV van het afgelopen boekjaar (sept t/m aug) weer gepubliceerd , op deze website tabblad eregalerij  kunt u ze vinden.

T+A Driesen uit Zevenhuizen (Gr) heeft de eer voor de hoogste EJR, op de voet gevolgd door Nijzink uit Wierden. Hierbij van harte gefeliciteerd namens MRIJ Oost en MRIJ Zuid.

Hoogste AV 93 punten zijn voor Danielle 95 (Vink Groot Ammers), hierover is al eerder geschreven, gevolgd door Carla 56 en Dinie 206 van resp. Spierings v.d. Sanden ( Den Dungen) en Nijzink (Wierden) beiden 90 punten. De cijfers van de VVB Veluwe IJsselstreek komen traditie getrouw rond de kerst.

 

Wij ontvangen graag mooie MRIJ foto’s van u voor de nieuwsbrief of de website, zeker nu het weer langzamerhand tijd wordt voor de kerst/ nieuwjaarswens. Heeft u iets mooi’s bewerkt ( met sterretjes, engeltjes e.d.) of onbewerkt, wij houden ons aanbevolen.

Gaarne opsturen naar j.olderechterscht@planet.nl of jojocroy6@gmail.com .

 

De kans dat er dit najaar een vervolg komt op het vorig jaar succesvolle vee beoordelen is klein, het ziet er niet naar uit dat dit op een Corona veilige manier georganiseerd kan worden.

 

Melkveehouder/ ondernemer en MRIJ Oost lid Tom en Ellis Lugtenberg willen een eigen zuivellijn beginnen. Lees hun verhaal in bijgaande link.

 

De laatste tijd gebeurt het regelmatig dat een mail terug komt als onbestelbaar, meestal komt dat door een nieuw mailadres als gevolg van de aanleg van glasvezel, als dit bij u ook speelt gaarne uw nieuwe mail adres tijdig doorgeven, dat scheelt ons bel werk en u blijft mail ontvangen. Als u b.v. bij een maatschap twee e-mail adressen door stuurt kunnen alle maten de nieuwsbrief lezen.

Indien u geen belangstelling heeft voor de MRIJ nieuws brief kunt u zich afmelden door deze nieuwsbrief te beantwoorden met de tekst “Geen belangstelling”

 

 

 

 

 

 

De Vinkenhof Powerboy aAa516

Een van de vele nieuwe stieren van de laatste tijd.

De Vinkenhof Powerboy.jpg

Stierennieuws

 

Sept 2020

In augustus was er heel veel MRIJ stierennieuws dit jaar.

 

Div organisaties brachten samen maar liefst  zes nieuwe stieren op de kaart.

 

CRV heeft een nieuwe fokstier toegevoegd:

Renzo:  (Remco x Baltimore) aAa 432561  Super gehaltes en 103 AV met beste uiers (107).

Renzo heeft 105 voor geboortegemak.

En een nieuwe proefstier:

Trojka : (Raldi x Baltimore) Flecvieh x MRIJ  aAa 564 sterke en gezonde uiers en benen.

 

Van de stier Bono worden nu de eerste kalveren geboren. Bono is een bijzondere MRIJ stier met een STREEPRUG en staat daarom niet op de MRIJ kaart maar bij Lokale rassen onder WITRIK. Gezien zijn cijfers (VW) verdient hij meer.

 

GGI:

Ronco (Remco x Dorus) 

Berio (Berus x Dorus)

Regus ( Remco x Swingfox) positief in kg en gehaltes

Over deze stieren binnenkort meer.

 

KI Kampen:

De Vinkenhof Powerboy (Soren x Baltimoere) aAa 516 Danielle 95 zoon,

Deze stier is tijdelijk prettig geprijsd, en halfbroer van de vorige maand gelanceerde GGI stier Flens (moeder Danielle 95).

KI Kampenstier Louis heeft bij 110 geboortes, 101 gescoord voor geboortegemak  en mag  dus pinken stier genoemd worden.

 

Zoveel keuze hebben we de laatste jaren niet gehad, helaas zit er wel veel Baltimore bloed in veel van deze stieren.

 

Ook de oudere stieren hebben het niet gek gedaan.

kalf van bono.jpg

Kalf van Bono , 100% MRIJ.  De een vindt het prachtig, de ander noemt het vreemd gaan.

Witrik / Streeprug is een kleurslag en dus geen ras, het komt voor bij diverse rood en zwartbonte rassen.

Nieuwe proefstieren

Juni 2020

CRV heeft twee nieuwe proefstieren:

Meervelder Komeet :  M287 Rudolf x Baltimore

Dusan : Dirk x Menno

 

GGI heeft ook een nieuwe proefstier, uit misschien wel Nederlands bekendste MRIJ koe ooit.

Flens: Flavio x Baltimore  .  Moeder Danielle 95.

 

Helaas stroomt er bij alle drie stieren Baltimore bloed door de aderen, voor degene die deze stier niet veel gebruikt heeft is dat geen probleem. Degene die Baltimore veel heeft gebruikt krijgt helaas wel te maken met een wat nauwe bloedvoering.

Voor wie MRIJ wil gebruiken om in te kruisen (vooruit kruisen) is dit helemaal geen probleem.

 

KI Kampen heeft al iets langer Marlin ( M 287 Rudolf x Remco) op de kaart.

Deze stier heeft geen recent Baltimore bloed.

 

Ook de stieren  Boston en James van KI Samen zijn Baltimore vrij.

Boston is geen 100% MRIJ maar wel pinkenstier, James is niet geschikt als pinken stier.   

Bij een SAP draai met veel inteelt problemen komen deze stieren veelvuldig bovendrijven evenals Damian (GGI) en Relevant Pp ( KI de toekomst, Freyr)  en Primeur P (CRV).

Laatste twee zijn niet 100% MRIJ, maar wel vererven ze hoornloosheid.

Ook de Bio stieren (Bio Bram en Bio Boris)  zijn Baltimore vrij.

Klein MRIJ nieuws

 

April 2020

Het Corona virus zorgt voor veel ongemak en onzekerheid, ook onze leden (gezinnen) hebben hier mee te maken. Wij wensen jullie dan ook een goede gezondheid, en let goed op elkaar, en kijk naar elkaar om en hou vol.

 

Gelukkig zijn er ook nog mooie dingen te melden, voor zover ons bekend zij er dit jaar al vier 100 tonners en een 10 tonner.

100.000 Kg melk

Gina 40         Goran                  3.630              100.027          4,31       3,54       7.851      —       

T C J de Boer, Mijdrecht

Joke 45         Rex 114               4.044              100.056          4,41      3,87       8.278      81       

Melkveehouderij Spierings- Van der Sanden VOF, Den Dungen

Toos 49        Bartolo 2             3.632               100.256           4,55      3,72       8.294     86       

VOF Van den Bosch, Gassel

Lijsje 7          Langemaat 294    3.226               100.729           3,99     3,38       7.418      —       

P.G. van de Veen, Nijkerk Gld

 

10.000 Kg vet en eiwit

De Vinkenhof Uilkje 54  Salvo    4.421               124.750             4,27     3,80      10.067     88      

VOF de Vinkenhof, Groot Ammers.

Afbeelding1.jpg

Op de foto staan de dochters Vink,  met vooraan de 10.000 kg vet en eiwit koe Uilkje 54 .

Achteraan staat de 100.000 liter koe Dora 182  (verlate foto van deze koe)

Helaas zijn wij vanwege aangescherpte richtlijnen rondom het Coronavirus genoodzaakt om onze MRIJ dag ZUID te verzetten naar een nader te bepalen datum.

We hopen op uw begrip. We houden jullie op de hoogte van een nieuwe datum

MRIJ Oost dag groot succes
Maart 2020


Ruim 60 personen hadden zich opgegeven, twee melden zich op het laatst af

uit angst voor Corona maar dit werd ruim gecompenseerd door mensen welke

zich niet hadden aangemeld. Toen we ’s middags op het bedrijf van de fam

Groot Koerkamp aankwamen stonden daar nog een twintig tal mensen te

wachten.
Op de jaarvergadering werd stil gestaan bij een groot aantal onderwerpen van

het afgelopen jaar, zoals 25 jaar MRIJOost en de kalverkeuring in Luttenberg.

Verder kwamen ook het vriespunt de Biobeurs en de PP melk problematiek aan

de orde, evenals nog diverse andere onderwerpen. Er werd op gepaste wijze

afscheid genomen van Jan Olde Rechterschot en Herman Oltvoort werd bij

acclamatie gekozen als nieuw bestuurslid. Jan blijft voorlopig wel de website en

de nieuwsbrief verzorgen. De Lezing van Kalfsupport werd als zeer leerzaam

ervaren, het was een mooi verhaal en zeker geen verkoop praatje. Na de lunch

was er de gebruikelijke stierenpresentatie, die ditmaal niet door Henk Verhey

werd verzorgd maar door Henk Lutke Willink. Henk Verhey kamt al enige tijd

met gezondheidsproblemen , maar is aan de beterende hand. Onverwacht

ontstond er dicussie over hoornloosheid bij MRIJ. Daarom hebben wij hieronder alle hoornloze MRIJ stieren hieronder voor u op een rijtje gezet. Voor een verslag van de huldiging van de MRIJ koe van het jaar verwijzen wij u naar de link onder aan dit artikel, dit artikel bevat ook een filmpje. De vele aanwezigen lieten zich de aangeboden chocolademelk goed smaken. Ook CAVV Zuid Oost Salland en Friesland Campina besteden aandacht aan de MRIJ koe van het jaar.
 

HOORNLOZE MRIJ STIEREN
CRV:
Primeur P 100% hoornloos : 75% MRIJ 25% HF; Don Quichot x Ewald aAa 435261
Goede verwachting voor productie met beste uiers
KI Samen:
Donovan Pp: 87.5 % MRIJ 12.5% HF; Diman x Swingfox aAa 546 Gemiddelde productie met
dito exterieur
Don Quichot Pp : 62% MRIJ 37% HF ; Landschot x Tokyo Red aAa 534 Veel melk en vet,
matig eiwit. Beste uiers, weinig type. Pinkenstier.
KI de Toekomst / Freyr:
Relevant Pp: 75% MRIJ 25% Flv : Remco x Bfg Marmor aAa 561423 (unieke code). Zeer veel
melk met licht positieve gehaltes: Mooie uiers , goede uiergezonheid.

WhatsApp Image 2020-03-12 at 19.37.43 (1
Afbeelding1.png

‘ t geet deur!!

 

Wie hebt beslotten det ‘t deurgeet, de koe is e-wassen en e-scheuren, en de stoete is besteld. Monnvrog um tien uur beginne wie met de joarvergadering, noa die tied een leazing van kalfsupport, en dan is ‘t tied veur stoete. Noa de middag een bolln presentatie en dan koein kiekn. Roza 465 krig de titel “MRIJ koe van ‘t joar”

 

Herman Oltvoort geet zich ok nog veursteln as nieuw bestuurslid, kiek ok noar de bielage.

Ondertussen stapt Jan Olde Rechterschot op.

Wie bint vergetten te melden de’j ok nog teegn kandidaten in konn dienen, ma ie kunt altied nog zengn de’j Herman nie hem wult.

 

Nou tut monn, bien Koerkamp in Lettele.

 

De MRIJ Zuud dag is d’n drieëntwintigsen, as ‘t deurgeet.

 

Veur niet MRIJ Oost leed’n begin’t  um elf uur.

Nu in het Nederlands: De MRIJ dag gaat door volgens planning!

MRIJ koe van het jaar

Maart 2020

Donderdag 12 maart vindt in Lettele (O) de huldiging plaats van de MRIJ koe van het jaar.
De fam.  Groot Koerkamp heeft met Roza 465 dit jaar de eer dat de MRIJ koe van het jaar 2019   op hun bedrijf wordt gehuldigd. De dag start om 10.00 uur met de jaarvergadering van MRIJ Oost. Om 11.00 uur start het openbare gedeelte van de MRIJ dag Oost met een lezing van Kalfsupport, met alle ins en outs over kalveropfok. Na de lunch is er een MRIJ stieren presentatie van CRV en een korte introductie van het bedrijf van de fam Groot Koerkamp. Om 14.00 uur vertrekken we naar het bedrijf van de fam Groot Koerkamp waar om 14.30 uur Roza 465 wordt gehuldigd. Indien u hierbij aanwezig wil zijn kan dat. Indien u ook de lezing van Kalfsupport mee wil maken is opgave verplicht i.v.m de aangeboden lunch.

Opgave: j.olderechterschot@planet.nl 

Verder is er op het bedrijf een Concrelit C6 vloer te bezichtigen in de vorig jaar gerenoveerde en uitgebreide stal welke tevens is voorzien van led verlichting.

Voor alleen een bedrijfsbezoek is opgave niet nodig.  KIJK VOOR DAT U VERTREKT NAAR DE MRIJ DAG , EERST IN DE MAIL EN / OF OP DE WEBSITE I.V.M. CORONA. Gelieve niet in bedrijfskleding te komen. Voor alle gegevens klik op de knoppen onder de foto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roza 465  AV 86 Eigenaar fam Groot Koerkamp Lettele

Afbeelding1.jpg

MRIJ dag ZUID maandag 23 maart 2020 te Breugel

Februari 2020

De MRIJ dag ZUID  wordt in samenwerking met CRV gehouden in Breugel.
Voorafgaande aan de MRIJ ZUID dag wordt de jaarvergadering van MRIJ ZUID gehouden.


De MRIJ dag en jaarvergadering vindt dit jaar plaats bij:

“Boerderij de Hofstad” Olen 13 5694 NP Breugel.

Ook het bedrijfsbezoek is bij Biologische Boerderij de Hofstad te Breugel.

11.00 uur: Opening
11.15 uur: Inleiding door ABZ Diervoeding over Jongvee opfok.
12.15 uur: Presentatie door veehouder.
12.30 uur: Lunch
13.00 uur: Actualiteiten MRIJ stieren en fokprogramma door Henk Lutke Willink ( CRV).
14.00 uur: Bedrijfsbezoek.

Opgave is gewenst i.v.m. Gratis aangeboden lunch door CRV.

Voor opgave:
Stuur een mailtje naar: afvink@hotmail.com
A.F.Vink, secretaris MRIJ ZUID

MRIJ dagen, met de MRIJ koe van het jaar

 

Feb 2020

De MRIJ dagen komen er aan, donderdag 12 maart is de MRIJ dag Oost in Lettele. Op donderdag 12 maart wordt Roza 465, de MRIJ koe van het jaar, gehuldigd. Roza 465 heeft 86 punten AV en zeer dikke melk. De eigenaar van de koe is de fam. Groot Koerkamp te Lettele. In 2005 zijn we ook op het bedrijf geweest, toen ging het om Roza 28, een verre voorouder van Roza 465.

 

Vooraf aan de huldiging is de jaarvergadering van MRIJ Oost, gevolgd door een lezing van  KALFSUPPORT, hierbij komen alle ins en outs van de kalveropfok aan de orde door ervaren mensen. Wij nodigen dan ook graag de kalververzorg(st)er hierbij uit. Meer info over de koe achter de knop onderaan dit artikel.  (foto volgt nog)

 

MRIJ Zuid organiseert haar MRIJ dag op maandag 23 maart in Breugel, dit is een biologisch bedrijf. Beide MRIJ dagen zijn in samenwerking met CRV.

Roodbont met een spiertje; fraai of gewenst!

 

Jan 2020

Platform roodbont had begin januari een thema avond met deze titel.

Theun Vellinga  (ons bekend) sprak hier over : Dubbeldoel zo gek nog niet.

Er is dus wel degelijk belangstelling voor dubbeldoel  (MRIJ), echter het aantal ingeschreven MRIJ dieren loopt nog steeds langzaam terug.

Om voldoende betrouwbare cijfers te houden vragen wij u om uw dieren in te schrijven, hier hebben we allen baat bij!

Stierennieuws

 

Jan 2020

Zoals in december al even aangestipt, er is rond de jaarwisseling veel stierennieuws.

CRV heeft meerdere nieuwe MRIJ (proef)stieren.

Kabar:  Dirk x Meldon  aAa onbekend.  Deze stier lijkt zowel op productie als exterieur kleine plusjes te vererven.

Wilhelm:  Koen x Remco aAa 531462. 75% MRIJ 19% HF  6% BS. Deze stier lijkt een goede productie te combineren met mooie uiers.

Dik Trom:  Thor x Baltimore  aAa onbekend. Productie zowel een plus voor de liters als voor de gehaltes , exterieur, echt MRIJ met heel veel rood.

Saturnus de nieuwe fokstier van CRV vererft veel liters met een dikke plus voor gehaltes, het exterieur is wat gewoontjes, helaas is de stier erg wit. Deze stier is alleen op aanvraag beschikbaar en voor MRIJ begrippen stevig aan de prijs.

 

KI-Kampen heeft proefstier Marlin aan het assortiment toegevoegd.

Marlin  Rudolf x Remco  aAa  564 deze code is vrij uniek. Deze stier vererft bijna alles met grote of kleine plusjes. KI-Kampen heeft op haar website ook een video van deze stier geplaatst.

 

KI-Samen proefstier  Boston (87.5% MRIJ) is fokstier geworden. Het was al langer bekend dat Boston pinkenstier is maar nu heeft hij dus ook een fokwaarde. Met ruim driehonderd kg melk en nagenoeg vlakke gehaltes scoort hij redelijk voor produktie, zijn exterieur is wat gewoontjes met 99 AV.

Privacyverklaring

Jan 2020

Zowel MRIJ Zuid als MRIJ Oost hebben een eigen privacy gemaakt, deze is te vinden op het nieuwe tabblad PRIVACY. 

Danielle 95

 

Jan 2020

MRIJ-koe De Vinkenhof Danielle 95 van André en Jeanette Vink uit Groot-Ammers (ZH) heeft 93 punten voor haar exterieur gekregen. Een score die bij het MRIJ-ras nog vrijwel nooit is voorgekomen. Danielle won eerder dit jaar de categorie jong bij de verkiezing van De Beste Boerenkoe door vakblad Melkvee en deze site.

Met de ophoging van haar score is De Vinkenhof Danielle 95 (Baltimore x Matthijs) ongetwijfeld een van de beste MRIJ-koeien die er ooit is geweest. Inspecteur Marc Kouwenberg en hoofdinspecteur Gerbrand van Burgsteden waardeerden onlangs alle onderdelen van de koe op. Waar ze twee jaar geleden al 92 punten had gekregen, kreeg ze nu voor frame, type, uier, benen, bespiering en algemeen voorkomen respectievelijk 92, 92, 94, 94, 88 en 93 punten. „In 1988 is er een koe geweest met 94 punten, daarna is er nooit weer een koe geweest met zoveel punten”, weet André Vink over zijn ras.

 

De Beste Boerenkoe

Danielle gooide al tweemaal hoge ogen bij De Beste Boerenkoe (klik hier voor een video), een initiatief van vakblad Melkvee en deze site, en werd eerder dit jaar de winnares van de categorie jong. Ze koppelt een zeer goede productie met torenhoge gehalten aan een uitstekende gezondheid en vruchtbaarheid. Ook won ze al driemaal de zoektocht naar de meest economische boerenkoe op de Fokveedag Boerenlandfeest in Hoornaar, een verkiezing die is afgeleid van De Beste Boerenkoe.

 

Danielle is inmiddels ruim negen jaar oud en wordt sinds een half jaar automatisch gemolken. „We melken met twee melkrobots van DeLaval. De omschakeling was niet eenvoudig, maar het loopt nu goed”, aldus de veehouder, die een versleten knie als reden opgeeft voor het overschakelen naar melkrobots.

 

Stiermoeder

Inmiddels heeft Danielle 70.000 kilo melk op de teller en heeft ze het predicaat ‘sterkoe 1’ behaald. Van de koe zijn inmiddels ook zonen ingezet. Eerder al was De Vinkenhof River (v. Rivaal) beschikbaar en nu staat De Vinkenhof Hoornaar op de kaart, waar Vink naar eigen zeggen tevens een uitstekende volle zus van melkt.

 

Artikel met dank aan het vakblad melkvee.

Afbeelding1.jpg

Vee beoordelen

 

Dec 2019

 

Er hadden zich negen mensen opgegeven voor het vee beoordelen, het werden er vijftien , waaronder vier vrouwen en enkele nieuwe mensen.

Het werd een geslaagde middag, hieronder twee korte verslagen en enkele foto’s van Jessica Heuker of Hoek en Frans Tijs.

 

Zaterdag 14 december hadden we een middag MRIJ vee beoordeling gehouden. Dit was georganiseerd door MRIJ Oost. Het werd gehouden bij de Familie Groot Koerkamp in Lettele. In totaal waren we met 15 deelnemers. Deze deelnemers kwamen van heinde en verre! Kortom een mooi opkomst voor een vee beoordeling middag. Onder leiding van Erik Nijenhuis(inspecteur CRV ) kregen we eerst een uitleg over het beoordelen van de MRIJ koeien. Daarna kreeg iedereen een beoordeling formulier en konden we er zelf mee aan de slag. Eerst een 5 tal vaarzen die we mochten beoordelen en naar de pauze een 5 tal melkkoeien. Door dat iedereen wat anders in had gevuld kreeg je leuke meningen en discussies waardoor het vrij leerzaam was. Ook Frans tijs (Inspecteur CRV) deed mee met de vee beoordeling en gaf nog goeie tips en uitleg. Naar het vee beoordelen hebben we een korte bedankwoord gehouden naar de Familie Groot Koerkamp dat we bij hun op het bedrijf deze middag mochten houden! Ook een bedankwoord naar de Inspecteurs Erik Nijenhuis en Frans Thijs voor het begeleiden van deze middag! Toen was er ook nog tijd voor een hapje en een drankje om nog gezellig na te praten. De catering was goed verzorgd door de Familie Groot Koerkamp. Kortom het was een leuke leerzame middag!

 

MRIJ Oost:

 

Beste M.R.IJ.  liefhebbers.

 

Met een groep van 15 deelnemers, zijn we zaterdagmiddag 14 december j.l. ,  met het vee beoordelen bezig geweest.

We zijn gastvrij ontvangen bij de familie Groot Koerkamp in Lettele.

We hebben de CRV stiermoeder Irma 405 kunnen bewonderen.

Een vitale 6 e kalfs koen-dochter, waarvan de zoon Markoen momenteel een wachtstier is bij CRV.

Op deze manier “samen over koeien” praten, tijdens het vee beoordelen,  blijft altijd enthousiasme opwekken bij iedere liefhebber.

Mooi dat die belangstelling er is , en wij dragen daar graag aan bij.

Wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar.

Bijgaand de foto’s van de bijeenkomst, en natuurlijk de foto van de fantastische stiermoeder.

Iedereen bedankt voor de inzet.

Vriendelijke groet,  Erik Nijenhuis en Frans Tijs, inspecteurs bij CRV.

IMG_0189.jpg
PHOTO-2019-12-14-16-55-30.jpg
PHOTO-2019-12-14-16-55-301.jpg
image.png

MRIJ dag Zuid en Huldiging MRIJ koe 2018

Nov 2019

 

ALV en MRIJ ZUID dag.

Op 20 maart 2019 heeft MRIJ ZUID haar ALV  gehouden in  Gemeenschapshuis De Viersprong te Gassel  De MRIJ dag ZUID en de huldiging van de MRIJ koe van het jaar 2018  is in samenwerking  met CRV georganiseerd. Het eerste gedeelte was het formele gedeelte , waarin  onze ALV  centraal stond.  Een aantal zaken zijn de revue gepasseerd, zoals verslag vorige ALV 14 maart 2018, financieel  overzicht 2018, verkiezing bestuurslid. Aftredend en herkiesbaar was Albert Vink.  Als Bestuur zijn wij blij, dat Albert zich opnieuw herkiesbaar heeft gesteld.   Vervolgens  wordt het woord gegeven aan Frans Kuijpers . Frans  geeft een toelichting over de MRIJ  Topkoeien  2018 uit gebied ZUID West.  Afgelopen jaren  is met MRIJ OOST   een aantal zaken gezamenlijk opgepakt..  De website is één van de belangrijke zaken.  De  MRIJ website staat onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van MRIJ OOST en ZUID .Dit jaar zal een excursie worden georganiseerd naar BLGG te Wageningen.  Tevens is de fosfaatproblematiek aan de orde gesteld. Met name de afvoer via melk en vlees. Tevens wordt aandacht gevraagd voor het internationaal Rassenonderzoek, waarbij ook aan  MRIJ is gevraagd om deel te nemen.

Het 2e en openbare gedeelte is ingevuld door CRV

Frank v/d Heijden neemt het voorzitterschap over. Op het Float Platform in Rotterdam komen MRIJ koeien.  De veestapel  van Cees van Dooren te Lage Mierde is hiervoor uitverkozen. Als eerste  komt aan de beurt  “Revival van dubbeldoelrassen”. De heer   Theun Vellinga, onderzoeker WUR , heeft samen met Mw.Marion de Vries  een wetenschappelijke publicatie geschreven over het belang van melk en vlees. Theun gaf een uitgebreide toelichting op de onderwerp met onderbouwing. Opmerkelijk is,dat geen van de aanwezige voldoet aan de basisnorm van duurzaamheid Planetproof van minder dan 1200 gram CO2 equivalent per kg melk. De opbrengsten van melk en vlees dienen opgeteld te worden.  De footprint van Dubbeldoelrassen  komt dan zelfs glijk c.q beter uit dan HF. Een bijzonder boeiend betoog. Daarna wordt besproken “Genomics bij MRIJ’’ .  Hoe kan ook bij MRIJ versneld resultaat worden geboekt met fokwaardenonderzoek?  Er zijn steeds meer MRIJ dieren genetisch bepaald. De populatie probeert men steeds meer te verbreden. Genetisch wordt steeds meer vordering gemaakt.  Met harenonderzoek wordt  op dit moment bepaald , welk vaarskalf het beste aangehouden kan worden volgens de genetische aanleg van het dier.  De resultaten geven extra perspectief voor de toekomst.  Er worden nog enkele MRIJ bedrijven gevraagd om deel te nemen.

De MRIJ- stierenpresentatie werd verzorgd door Henk Verheij. De laatste resultaten van de MRIJ stieren passeerden de revue.  Goed om bij de tijd te blijven.
Voordat we naar het MRIJ bedrijf van de Fam. v/d Bosch  in Gassel   gaan voor de Huldiging van MRIJ koe van jaar 2018 geeft Frans een uitgebreide toelichting op  zijn bedrijfsvoering en fokkerijbeleid.

Huldiging MRIJ koe van het jaar 2018 20 maart 2019

Na de zaalbijeenkomst in Gassel wordt de MRIJ dag voortgezet op het bedrijf van de Fam. v/d Bosch met de huldiging van de MRIJ koe van het jaar 2018. Dit jaar is de keuze gevallen op Doortje 65 van Fam v/d Bosch. De vierde kalfsdochter van de stier DOS 4 is een MRIJ koe met een uitstekende melkproductie en zeer hoge gehalten. Ze produceerde tot dusver in haar leven meer dan 30.000 kg melk met 4.82 % vet en 3.94 % eiwit, goed voor een gemiddelde lactatiewaarde van 115. De gemiddelde tussenkalftijd is 377 dagen. Doortje 65 is ingeschreven met 88 punten voor Algemeen voorkomen. Voor het uier kreeg de koe 87 punten.  Namens MRIJ Zuid  sprak voorzitter Toon Loonen mooie woorden over koe en bedrijf van fam. v/d Bosch. Daarna werd het woord gegeven aan Frans Kuipers ( toelichting stamboom van Doortje 65 ) , Dubbeldoelkommissievoorzitter Frank v/d Heijden, de CRV districtsafgevaardigde en Gerard v/d Weijst  ( CRV ).

De opkomst van veehouders op de MRIJ dag ZUID was boven verwachting groot.  Een geslaagde dag, waar een positieve indruk is achtergelaten voor de liefhebbers van het MRIJ veeras.
 

20190320_150933.jpg
20190320_143619.jpg
20190320_142614.jpg
20190320_143859.jpg

Huldiging 10.000 kg vet – en eiwit koe Fam. Loonen Venray Heide

Nov 2019

 

Dit is een bewonderends waardige prestatie van de koe Bianca 45, waarop de Fam. Loonen  best trots mag zijn.
Koe Bianca 45 is geboren op 18 juli 2005. De 13 jarige koe heeft de 10.000 kg vet en eiwitgrens bereikt door in haar leven 126.872 kg melk te produceren met gemiddeld 4.26 % vet en 3.62 % eiwit. De huldiging heeft plaats gevonden op 9 december 2018 op de boerderij van de Fam. Loonen in Venray Heide. De officiële huldiging werd verricht door de burgemeester van Venray, de heer Hans Gillissen. Dit was een bijzonder moment , waarin alle aandacht uitging naar de bijzondere prestatie van Koe Bianca 45. Na de burgemeester gaf Frans Kuijpers, adviseur MRIJ ZUID een uitgebreide toelichting op de prestaties van de 10.000 kg vet en eiwit koe in het bijzonder en de MRIJ fokkerij in het algemeen.  Ook onze vice-voorzitter van MRIJ ZUID, Wim van Dinther, feliciteerde de Fam. Loonen met dit heuglijke feit.  Als laatste werd namens het Districtsbestuur van CRV Zuid waarderende woorden gesproken.
De Fam. Loonen kan terugkijken op een bijzondere dag betreffende de huldiging van hun koe Bianca 45. Veel goede herinneringen zijn op z’n plaats.

20181209_140520.jpg
20181209_141517.jpg
20181209_140531.jpg
20181209_142600.jpg

Beste MRIJ ers / AJK ers/ studenten en overige belangstellenden
Nov 2019


MRIJ Oost wil op zaterdag 14 december 2019 een middagje MRIJ vee beoordelenorganiseren. Het is de bedoeling om het laagdrempelig te houden zodat een ieder diebelangstelling heeft ook daadwerkelijk mee kan doen. We gaan bewust geen prijzen uitreiken , maar een leerzame / informatieve gezellige middag MRIJ koeien beoordelen.
Op deze manier hopen wij een ieder die belangstelling heeft voor (MRIJ) koeien een boeiende middag te kunnen geven. Het geheel staat onder leiding van Erik Nijenhuis, stamboekinspecteur bij CRV, met als specialiteit MRIJ.


Wat en waar:
MRIJ veebeoordelen.
Fam Groot Koerkamp
Bathmenseweg 40
7434 PZ Lettele


Aanvang:
Zaterdag 14 december 2019
12.45 uur: ontvangst met koffie/thee met iets lekkers.
13.00 uur welkom en uitleg door Erik Nijenhuis CRV stamboek inspecteur MRIJ.
13.15 uur koeien beoordelen en discussie
14.00 uur pauze
14.15 uur koeien beoordelen en op volgorde zetten.
15.00 uur einde programma, nog even gezellig napraten met hapje / drankje.


Deelnemers graag vooraf opgeven i.v.m organisatie van het geheel. (voor 10 dec 12.00 uur)
Vol is vol max 15 personen.
Opgave: jessicaheukerofhoek@hotmail.com of j.olderechterschot@planet.nl
Inlichtingen: j.olderechterschot@planet.nl

Planet Proof melk hoorzitting

Nov 2019

De stichting SMK (Stichting Milieu Keur www.smk.nl ) Heeft een hoorzitting georganiseerd voor belangstellenden PP melk. Afgelopen winter bleek dat dubbeldoel bedrijven niet in aanmerking konden komen voor PP melk van Friesland Campina, ivm te hoge CO2 uitstoot. Op de MRIJ dagen afgelopen voorjaar hebben wij hieraan veel aandacht besteed, met onder andere een lezing door Theun Vellinga en Marion de Vries van de WUR.  Drie MRIJ Oost/ Zuid bestuursleden zijn hiervoor afgereisd naar Nijkerk samen met Wilbert Litjens en Tom Lugtenberg om de belangen van dubbeldoel en MRIJ in het bijzonder te behartigen. Wilbert had een prachtige presentatie gemaakt ( met een praktijk voorbeeld) die hij op de hoorzitting mocht vertonen.

Diverse organisaties ( melkverwerkers, rasvertegenwoordigers, milleu  groeperingen bouwers en nog veel meer) waren op de hoorzitting afgekomen, ieder met zijn eigen verhaal. De middag was niet bedoeld als discussie middag.

Vriespunt melk

Nov 2019

Na inmiddels bijna 3 jaar modderen heeft FC nog steeds geen oplossing voor het vriespunt probleem. Jan Olde Rechterschot heeft op de FC vergadering in Lemelerveld  opnieuw aandacht gevraagd voor dit probleem. Het kan toch niet zo zijn dat FC de enigste melkverwerker is met dit probleem omdat men een afwijkende norm hanteert. Jan heeft dan ook gevraagd de norm aan te passen en een schadevergoeding voor alle melkveehouders die de afgelopen drie jaar door deze problematiek schade hebben geleden door korting en /of extra onderzoeken. Dit is eveneens het standpunt van de NMV.

Antwoord FC( mevr A. Huijben-Pijnenburg  bestuur FC):  

Het probleem ligt op dit moment bij het COKZ. Het schiet dus nog niet echt op, met alle risico’s van dien.

Nieuwe stieren

Nov 2019

CRV heeft 2 nieuwe stieren ingezet:

Soreno   Moreno x Rudolf  aAa 453261 De stier vererft veel melk met vlakke gehaltes.

Cobalt   Flavio x Rudolf DN aAa 453612 Veel melk met een kleine min in gehaltes.

 

Saturnus is de nieuwe fokstier van CRV .

Saturnus (87% MRIJ) Remco x Menno  aAa 453612 

Deze stier scoort zeer goed op productie (veel melk met positieve gehaltes)

Qua exterieur is de stier wat gewoontjes, met goede benen. Helaas is de stier erg wit.

 

GGI heeft ook drie nieuwe (Duitse) stieren op de kaart gezet.

Rikus  Rik x Rudolf  aAa 465231 De stier is een echte benen en uier stier.

Roest   Rudass x Bas  aAa 432561 Ook deze stier is een exterieur stier.

Olpe   Oskur x Matthijs aAa 534  Nog niet meer van bekend.

 

 

Twee 100 Tonners, De Vinkenhof

Nov 2019

Hierbij feliciteren wij Jeanette en Andre Vink met hun twee 100 tonners.

De Vinkenhof Danielle 67:

Vader Pacht, Dagen 3267,  100969 Kg, 4.36%V, 3.86%E , 87 AV.

De Vinkenhof Dora 182:

Vader Alzonn Parom Dagen 3478,  100188Kg, 4.59%V, 4.00%E, 84 AV.

Foto’s volgen.

Afbeelding1.png

Stierennieuws
Aug 2019


Meervelder Cobus 403: Remco x Baltimore aAa 435
Deze stier is een proefstier van KI Kampen en vader van het winnende kalf op de
kalverkeuring in Luttenberg. Twee van de drie inzenders in Luttenberg melken inmiddels
naar volle tevredenheid dochters van deze stier. VW melk kleine plus in liters en dikke plus in
gehaltes. Verder vererft hij mooi donker rood.


CRV Primeur P : Don Quichot Pp x Ewald x Baltimore aAa 435621
100% hoornloos. De vader van Primeur is Don Quichot Pp een proefstier van KI Samen, zijn
grootvader is Diman, deze stier stond bekend vanwege zijn duurzame sterke koeien, hij
voerde jarenlang de lijst van aanhoudings percentage aan, en was een goed voorbeeld van
“de praktijk bewijst ‘t” (ki samen).


CRV Bono is een witrik (100%) MRIJ stier. Martha 287 Rudolf x Baltimore
Deze stier heeft een hoge verwachtingswaarde voor kg melk met een kleine plus voor vet en
vlak eiwit.


CRV Constant Albert x Baltimore aAa 531462
Deze stier werd fokstier en vererft plus voor melk en gehaltes 104 Exterieur (106 uier) en is
ook gesext beschikbaar. De stier vererft ook A2 A2 melk. 

KI Kampen Sam. Koen x Matthijs aAa 453 A2A2. Moeder MRIJ koe van het jaar 2015.


Verder vallen na de indexdraai van aug de goede cijfers (prod) van Merlijn ( KI Samen ) en
Koen (CRV) op. Eerst genoemde is wat betreft geboortegemak een stuk veliger , terwijl Koen
A2 A2 vererft. Ook Moreno en Mustang, beiden CRV laten mooie productie cijfers zien.


Verder zijn de volgende proefstieren van CRV al iets langer beschikbaar.
Ajax 214 Rudolf x Baltimore aAa 516342
Markoen Markus x Koen aAa 453621
Bordeaux Constant x Koen aAa 543621

Sallandse kalverkeuring te Luttenberg
Door Wim Lugtenberg jurylid
Aug 2019


Op zaterdag 17 augustus was ,tijdens het Luttenbergsfeest , voor de 41ste keer de Sallandse
kalverkeuring in Luttenberg.
Een dag waar de boeren extra in het zonnetje worden gezet met o.a. een boerenkalender .
Altijd een dondersmooie morgen zoals ze zelf zeggen en dat vond ik ook .
De kalverkeuring is daar het hoofdonderdeel van .
Waar in het verleden de MRIJ kalveren massaal aan deelnamen, was dat de laatste jaren niet
meer zo .
Het was dan ook erg mooi dat ze nu weer met twee rubrieken aanwezig waren . En hoe!
Vanuit Barneveld ,Ruinerwold en Fleringen waren ze gekomen .
Een stel MRIJ kalveren die best gezien mochten worden.
Ik mocht als jurylid samen met Gert ten Have de kalveren keuren .
Onder grote publieke belangstelling was dit een mooie klus . De verschillen waren soms erg
klein .
De eerste rubriek was de koppositie voor een fraai kalf van eigen stier Bernard van de fam.
Kotte-Bos uit Fleringen .De volgende rubriek werd aangevoerd door Willy 97 ,een dochter
van Meervelder Cobus 403 .
Dit was een rasvertegenwoordiger puur sang . Best ontwikkeld met mooie verhoudingen en
fraaie bespierd.
Dit kalf werd dan ook uitgeroepen tot miss . MRIJ  volgens de eigenaar moest daar het
woordje niet nog bij achter .
Al met al een fraaie ochtend waar het MRIJ ras zich duidelijk weer in de schijnwerper heeft
gezet .  
Zeker voor herhaling vatbaar .
Wim Lugtenberg


Bij dat laatste sluiten wij ons aan. Namens MRIJ Oost waren Herman Oltvoort(kandidaat
bestuurslid ) en Jan Olde Rechterschot aanwezig. De deelnemende bedrijven hebben allen
een premie ontvangen voor hun deelname, zowel van MRIJ Oost als van een anonieme gulle
gever. Helaas kon deze wegens gezondheidsproblemen niet aanwezig zijn. De deelnemers
doneerden samen voor een zuivelmand, deze is inmiddels bezorgd. Wij danken de
deelnemers en de gulle gever voor hun inzet.

luttenber.jpg
luttenberg.jpg

Miss MRIJ.  Eigenaar fam. Willemsen Barneveld  Vader : Meervelder Cobus 304

100 tonner Familie Groot Koerkamp

Juli 2019

Irma 262

Albert Jan       M.Vader: Dino

Dagen: 3876

Melk: 100243           Vet %: 3.95                    Eiwit %: 3.53                Kg v+e: 7502

AV: 88

4e koe op het bedrijf

Bij deze feliciteren we de familie Groot Koerkamp, lettele, met het behaalde resultaat! 

P1040672.JPG

Klein MRIJ nieuws

April 2019

 

CRV zoekt nog meer deelnemers aan genomic selection voor MRIJ.

Klik voor de voorwaarden en voordelen op de knop hieronder, (scrollen het zijn 2 pagina’s).

 

Nu de voorjaarsvergaderingen van FC weer op de agenda staan hebt u mooi de gelegenheid om aan te kaarten dat de voorwaarden voor PLANET PROOF voor MRIJ  (dubbeldoel) niet kloppen met de werkelijkheid , met name betreffende CO2 uitstoot. Zorg dat u goed beslagen op het ijs komt en lees het verhaal van Theun Vellinga / Marion de Vries op onze website, hieronder.  ( Geen melk zonder vlees en beide niet zonder broeikasgasemissie en Revival van de Nederlandse dubbeldoelrassen). Het is belangrijk dat u dat ook aankaart, zodat we samen de druk op de ketel houden.

 

MRIJ Oost houdt op zaterdag 1 juni haar 25 jarig bestaan, houdt deze datum vrij. Onze leden ontvangen later een uitnodiging voor deze dag.

Korte nabeschouwing MRIJ dag Oost
April 2019

 

Aan het begin van de jaarvergadering was het nog vrij rustig, maar geregeld kwamen er mensen binnen, en bij het begin van de lezing van Marion de Vries (WUR) was dat aantal opgelopen tot bijna 60 mensen, waaronder ook enkele Duitsers, vertegenwoordigers van de mengvoer industrie en Bertus Doppenberg van de NMV. Op de jaarvergadering was er aandacht voor de financiën van de club en werd er besloten tot een contributie verhoging met 5.- euro, tot 30.- euro. Verder kwam aan de orde dat MRIJ Oost dit jaar 25 jaar bestaat en dat wij dit op 1 juni willen vieren. Er werd afscheid genomen van Evert Bredenoord, hij vond het nodig om de hem aangeboden zuivelmand door te geven aan Jan Olde Rechterschot voor diens werk aan de website en de nieuwsbrief. De lezing van Marion de Vries werd door de aanwezigen goed ontvangen, en de ontstane vragen netjes en duidelijk beantwoord. Het kwam duidelijk naar voren dat wat betreft CO2 uitstoot dubbeldoel nog haast iets beter is dan HF. In het kort komt het er op neer dat de lagere vleesproductie van HF wordt gecompenseerd met vlees import.
Het doet ons deugd dat de pers dit massaal oppakt, en ook Stef Beunk van Fleckvieh heeft het al gedeeld met zijn aanhang. Het bestuur kreeg de opdracht mee op bij FC de druk er op te houden. Enkele regiobestuurders van FC waaronder Wilbert Litjens en Tom Lugtenberg
hebben dit ook opgepakt. Wilbert was aanwezig op de MRIJ dag Zuid en Tom op de MRIJ dag Oost, beiden zijn lid van MRIJ Oost. Bertus Doppenberg NMV was al enigszins bekend met het probleem van de niet kloppende cijfers vanuit Koeien en Kansen en gaat dit ook aankaarten in hun overleg met div organisaties. Theun Vellinga (WUR) heeft binnenkort een ontmoeting met de heer van Laarhoven van FC over dit onderwerp. Na de smakelijke lunch was het de beurt aan Henk Verheij voor een presentatie van MRIJ stieren. Enkele
aanwezigen uiten hun zorgen over het grote aandeel Baltimore bloed bij de huidige generatie stieren, en het zuinige aantal pinken stieren. Na de pauze was er een bedrijfsbezichtiging bij de gebr. Frons waar op het keurig nette bedrijf een aantal mooie MRIJ dieren kon worden bewondert. Enkele mensen hebben aangegeven lid te willen worden van MRIJ Oost, wij heten hen van harte welkom, ook hebben wij enkele
bedrijfsborden verkocht, en besloten de 3 e druk te laten maken.


Hieronder twee links naar het verhaal van Theun Vellinga en Marion de Vries.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als u ook in het bezit wil komen van zo’n prachtig bord neem dan contact op met MRIJ Zuid
of MRIJ Oost, zie contactpagina www.mrij.nu

!cid_BC2E77F9EFE84BD698E0666A2266C4CE_Ol
 

Uitnodiging MRIJ Oost

Maart 2019

Klik op de onderstaande knop voor de uitnodiging van de Mrij dag op woensdag 27 maart

 

 

Wij van het bestuur MRIJ Oost hebben de lezing van Theun Vellinga inmiddels bijgewoond op de MRIJ dag Zuid.

Het was een zeer duidelijk verhaal wat inmiddels ook door de pers is opgepakt.

 

Hieronder de link naar de discussie op melkweb FC:

 

 

Inmiddels hebben ook enkele mengvoederbedrijven belangstelling getoond, en van de NMV komt een hoofdbestuurslid.

Opgave:

 

mailto:jan.hendriks@crv4all.com   of j.olderechterschot@planet.nl of  afvink@hotmail.com

Indien u zich al opgegeven heeft hoeft u dit niet nogmaals te doen.

 

Wij hopen u allen te mogen begroeten op woensdag 27 maart in Geesteren  (Overijssel).

Hieronder nog de brief van NZO welke wij in februari ook al een keer gepubliceerd hebben.

MRIJ koe van het jaar 2018

Maart 2019

De MRIJ koe van het jaar 2018 is Doortje 65  (Dos 4 x Mendel) van de familie Van den Bosch uit Gassel (nb). Deze 4e kalfs Dos 4 dochter is er een met de ras eigenschappen waar MRIJ trots op mag zijn. Gemiddeld produceerde  Doortje 65 in drie lijsten van 340 dagen 809 kg vet en eiwit.

Met 115 LW produceert ze ruim boven het stal gemiddelde., Fam.  Van den Bosch staat bekend om z’n vele erelijsten. Doortje 65 bezit veel ruimte en breedte in haar bouw met een goed uier en benen,  88 AV als 2e kalfs. De koe wordt gehuldigd op 20 maart 2019, zowel de koe als het bedrijf (meer dan 84oo kg melk met 4.65%v en 3.78%E ) zijn een bezoek meer dan waard. Ook niet leden zij van harte welkom. Zie uitnodiging hieronder.

MRIJ koe van het jaar in 2019 ZUID .jpg

Fosfor nieuws

Febr 2019

 

Er gebeurt van alles in de melkveehouderij, met name over fosfaat is er op dit moment veel discussie. Belangenbehartigers buitelen over elkaar heen en op verschillende internet forums is de discussie niet altijd even vriendelijk. Voor het lopende jaar geldt dat de fosfor in de melk gemeten wordt en dat u ook met dat getal mag rekenen in de kringloopwijzer. Dat levert voor alsnog niet veel op maar het is een stap in de goede richting. Zoals het er nu uitziet levert MRIJ meer fosfor aan de fabriek dan het forfait waar nu mee gerekend wordt.

Dit zal voor andere rassen tot op zekere hoogte ook gelden, maar fosfor is wel gerelateerd aan eiwit, en daar is het MRIJ ras goed in. Hierin kunnen wij dus hopelijk in de toekomst een positief verschil maken, maar zover is het nog niet. Als het aflevergewicht van de dieren ook nog wordt opgenomen in de kringloop komt het verhaal misschien nog iets verder onze kant op. Meer info in het bijgevoegde document van FC.

De MRIJ dagen komen er aan!

Febr 2019

 

Zoals het er nu uit ziet de tweede week van maart in het zuiden met de MRIJ koe v.h. jaar en de vierde week van maart in het oosten. Binnenkort meer op : www.mrij.nu

Klein MRIJ nieuws

Febr 2019

 

Dat de nieuwsbrief en de pagina marktplaats in een behoefte voorziet horen wij de laatste maanden geregeld, er zijn diverse kalveren maar ook koeien van eigenaar gewisseld dank zij de nieuwsbrief maar ook door bezoek aan de website. Als u iets zoekt of in de aanbieding heeft werken wij hier graag aan mee. 

Op de pagina galerij zijn de erelijsten MRIJ van de VVB Veluwe-IJsselstreek toegevoegd.

 

Ons lid , de Mts Smelt uit Winsum Gn heeft een prachtige foto van hun MRIJ koeien gemaakt, deze foto staat momenteel op de openingspagina van melkweb FC, voor de niet FC veehouder hebben wij deze prachtige foto bijgevoegd. (met dank aan de fam Smelt)

IMG_Foto Smelt_HDR.jpg

100 tonner Mts Kerkmeijer-Wichink Wesepe

dec 2018

 

Tineke 74

V Muring    een Manuel 183 zoon uit de 160.000 kg koe van de fam. Otten (v. Werna’s Gerard)

MV Evert v Benthum

Dgn 3533

Kg melk 101174

% Vet 3.92

% Eiwit 3.48

Kg v+e 7487

AV 82

1e koe op het bedrijf.

Bij deze feliciteren wij Bertus en Minie alsnog met het behalen van dit mooie resultaat.

wens.png

Indexdraai december 2018

Dec 2018

Rens  (Remco x Rudolf DN  aAa 453) is de nieuwe fokstier van KI Kampen, hij scoort bijna

+ 700 kg melk met  vlakke gehalten, bovendien is hij pinkenstier (103), qua exterieur voegt hij weinig toe.

 

CRV heeft Soren (Dos 4 x Rudolf DN  aAa 432561) op de kaart gezet . Deze stier voegt qua productie niet veel toe, het is echter wel een echte exterieur stier AV 106

10.000 Kg vet/eiwit  

 Dec 2018                                     

 

                                                                         Bianca 45

 

Geboren: 18-7-2005  Vader: onbekend.       Moeder: Bianca 41

 

126.872 kg melk,  4,26 vet,  3,62 eiwit in 3.752 melkdagen.

 

Op 4 oktober jl is onze koe Bianca 45 de uitzonderlijke grens van 10.000 kg Vet en Eiwit gepasseerd. Een bewonderingswaardige prestatie waar we zeer trots op zijn

 

Toon en José Loonen- Maas

Volen 5

5812AG Heide

 

MRIJ Zuid en Oost feliciteren Toon en Jose met deze uitzonderlijke gebeurtenis.

Later meer informatie...

bianca 45.jpg

Genomics bij MRIJ

Dec 2018

CRV heeft aangegeven de genomics test te versnellen, bij iedere geboorte ontvangt u nu zo snel mogelijk een haarzakje, als die dan ook snel teruggestuurd wordt kunt u sneller beslissingen nemen.

Koninklijk bezoek

Dec 2018

MRIJ Oost lid Annette Harberink mocht afgelopen week Koning Willem Alexander op haar bedrijf ontvangen, een zeer bijzondere gebeurtenis. 

Meer informatie

https://www.facebook.com/Keizersrande of  

Dit artikel met dank aan Annette Harberink.

Verenigingsnieuws

Dec 2018

Voor het eerst een nieuwsbrief verstuurd naar alle leden.

Ging de nieuwsbrief eerst alleen naar leden die zich hadden aangemeld naar aanleiding van een regel in de MRIJ dag uitnodiging, deze keer krijgt (bijna) iedereen hem. De laatste weken hebben wij alle bekende e-mail adressen in een map gemaakt en de ontbrekende adressen proberen te achterhalen. De mensen welke nog geen nieuwsbrief kregen hebben de laatste twee als proef gekregen, met de vraag of ze hem vaker wilden, dit heeft veel nieuwe lezers opgeleverd.

 

De laatste tijd gebeurt het regelmatig dat een mail terug komt als onbestelbaar, meestal komt dat door een nieuw mailadres als gevolg van de aanleg van glasvezel, als dit bij u ook speelt gaarne uw nieuwe mail adres tijdig doorgeven, dat scheelt ons bel werk en u blijft mail ontvangen. Als u bv bij een maatschap twee e-mail adressen doorstuurd kunnen alle maten de nieuwsbrief lezen.

 

Half december wordt bij de leden van MRIJ Oost de contributie geïnd (automatische incasso) die gene welke geen machtiging hebben afgegeven ontvangen hiervoor tijdig een nota.

 

Binnenkort hebben MRIJ Oost en Zuid overleg in Arnhem, als u iets besproken wil hebben horen wij dat graag, meld u bij een van de bestuursleden.  www.mrij.nu/contact 

 

Beide verengingen werken ook aan een privacy verklaring, binnenkort hoort u hier meer van.

Website

Dec 2018

Op de website zijn de links voor de erelijsten en AV  (CRV) aangepast, dit ivm het aflopen van het boekjaar. De statistieken van de VVB Veluwe-IJsselstreek komen rond de kerst uit.

http://www.mrij.nu/eregalerij-ua-55923332-1

Te koop/ gevraagd:

Gevraagd: 10 MRIJ pinken, te koop MRIJ stier  www.mrij.nu/marktplaats

Danielle 95 92 AV.jpg

Danielle 95  92 AV

Tegengekomen op Facebook waar op de pagina van "TROTSE JONGE BOEREN" een enthousiaste M.R.IJ.-fokker zich voorsteld

 

November 2018

 

Hallo allemaal,

 

Ik ben Bart Priems, 21 jaar en kom uit Berlicum. Thuis hebben mijn ouders een melkveebedrijf met 130 MRIJ(Maas Rijn IJsel) koeien. De keuze voor MRIJ is gemaakt om een duurzame robuuste koe te hebben die tegen een stootje kan en aan het einde wat meer restwaarde heeft. Ik ben er trots op dat wij thuis dit oude Hollandse ras hebben!

Op dit moment zit ik het 4e jaar van de opleiding Dier- en Veehouderij op de HAS in Den Bosch en ben ik in mijn vrije tijd zoveel mogelijk aan het werk op het bedrijf thuis. Na mijn studie ben ik van plan om deeltijd buitenhuis te gaan werken een deeltijd thuis op het bedrijf te gaan werken. Om het daarna wellicht over te nemen van mijn ouders misschien in combinatie met mijn zus Laura die ook geïnteresseerd is.

Ik vind het werken met de koeien en op het land super leuk. Wanneer koeien tevreden in de wei staan te grazen en daarna volgevreten lekker in het zonnetje gaan liggen geeft mij dit een voldaan gevoel. Daarnaast is het heerlijk om ’s ochtends de dag te beginnen en/of ’s avonds de dag af te sluiten met het melken van de koeien. Het brengt me rust en plezier om de koeien allemaal een keer voorbij te zien komen en te zien dat ze niks mankeren.

Ik ben een trotse jonge boer die graag in deze geweldige sector werkt. Waar nog veel uitdagingen zijn voor in de toekomst. Deze uitdagingen aangaan en de maatschappij laten zien hoe mooi het boeren leven is, is een mooi doel voor de toekomst.

trotse jonge boer.jpg
trotse jonge boer 1.jpg

Bas Engelen

Sept 2018

 

Dinsdag 11 september  is geheel onverwachts Bas Engelen (72) overleden.

Bas was mede oprichter en eigenaar van KI-Samen en melkveebedrijf Grashoek.

Wij wensen zijn familie en naasten veel sterkte met dit zware verlies.

Stierennieuws

Sept 2018

CRV heeft Mustang (Owen x Daniel x Nye Dei) op de kaart gezet.

Mustang vererft veel melk met positieve gehalten (met name vet%), de stier heeft een mooie rode haarkleur en 105 voor uier.

Roda (Koen x Diman) is de nieuwe proefstier van CRV, qua productie wordt hij hoog ingeschat.

KI Samen stier James (Berus x Chiel) heeft voor het eerst een cijfer voor geboorte gemak, 95.

GGI stier Damian (Duisenberg x Guido) is zijn status als pinken stier kwijt geraakt, zijn productie is ook wat glans verloren, maar nog steeds positief zowel voor productie als gehalten.

KI Kampen stier Rens (Remco x Rudolf) heeft er nog een puntje bij verdient als pinken stier, 103. Van Rens komen nu de eerste dochters aan de melk.

Mustang1.jpg

10.000kg vet en eiwit

Juli 2018

Afgelopen week heeft koe Jeanette 52 van Mts. Johan en Angelien Vernooij
uit Werkhoven de mijlpaal van 10000 kg vet en eiwit bereikt.

Een unieke prestatie voor een M.R.IJ. koe. Jeanette 52 heeft Buster als
vader uit een Piet 225 moeder.

Jeanette 52 is een heel vitale koe die nog gewoon in de koppel meeloopt.
Ze wordt in oktober 15 jaar en is 75% M.R.IJ. en 25% HF

Jeanette 52 is sterkoe 2 en kan in oktober sterkoe 3 worden.

Mts. Vernooij heeft 70 melkkoeien en houdt jaarlijks 12 vaarskalveren
aan en heeft op een koppel met een gemiddelde leeftijd van 5.11 jaar dus
een laag vervangingspercentage.

Dat het een duurzame veestapel is blijkt ook wel uit het lage celgetal
zoals in de bijlage is te zien.

Wij van M.R.IJ.Zuid en MRIJ Oost feliciteren de Familie Vernooij van harte met deze
prestatie en wensen ze nog veel succes.

 

Nieuwe proefstier

Juni 2018

CRV heeft een nieuwe proefstier ingezet:

Wim,  Rex 159 xDos 4 

De stier wordt positief voorspeld in melk en gehaltes.

 

Inteelt

Juni 2018

Onderzoekers van de Wageningen Universiteit waarschuwen voor inteelt als gevolg van genomic  selection. Aangezien MRIJ  ook met genomic selection bezig is willen wij u het artikel niet onthouden.

Wij vragen u dan ook om met uw stierkeuze rekening te houden met inteelt.

Lees het hele artikel hier onder.

 

MRIJ Koeien Floating Farm

Mei 2018

 

 

Beste MRIJ ers,

Mijn naam is Albert Boersen, ik ben bedrijfsleider op de Floating Farm in Rotterdam. In het 2 nummer van april in de Veeteelt stond een artikel over ons bedrijf. We willen een drijvende boerderij neer gaan zetten met daarop typisch Hollandse koeien. Hiervoor moeten we op termijn daadwerkelijk koeien aanschaffen.

 

Voor ons zou het ideaal zijn als we een bestaande koppel kunnen kopen. Deze dieren zijn op elkaar ingespeeld en er zit een goede spreiding in qua leeftijd.

Daarnaast is belangrijk:

 •          gezondheidsstatus

 •          productieniveau

 •          flexibel moment van transport

 •          hoorns

 •          Robotgeschiktheid

 •          afkalfpatroon

 

Omdat we in het verleden als wel eerder wat tegenslag gehad hebben durf ik nog niet te zeggen wanneer we de koeien in Rotterdam kunnen ontvangen het mooiste zou zijn als we ze bij een veehouder kunnen overnemen die zelf ook flexibel is om de dieren evt nog wat langer door te melken. Op dit moment is de planning dat we het liefst voor de kerst 2018 willen gaan inmelken.

 

Zou u hiervan een stukje op de website kunnen plaatsen?

Wellicht zijn er veehouders die het interessant vinden. Het lijkt mij ook erg leuk als boer om mijn koeien naar een dergelijk project te kunnen sturen.

We zijn nog in overleg met CRV of we dit qua publiciteit en samenwerking verder kunnen aankleedden. Voor nu ben ik vooral benieuwd naar de animo hiervoor.

 

Vriendelijke Groet/ Kind Regards

 

Albert Boersen                        

Bedrijfsleider Floating Farm

+31 6 18283682

 

Gustoweg 10b

3029 AS Rotterdam

www.floatingfarm.nl

Stierennieuws   

April 2018

Pedro (Dirk x Buster) is een nieuwe CRV proefstier met een mooie verwachtingswaarde voor productie, zowel melk als gehaltes worden positief voorspeld.

Wel heeft deze stier van beide kanten Buster bloed in zijn aderen.

 

KI Kampen heeft Louis uit het Wolfsgat (Baron x Domino) nieuw toegevoegd.

Deze stier heeft een zeer hoge verwachtingswaarde voor melk, met nagenoeg vlakke gehaltes.

Deze stier is niet helemaal vrij van Buster bloed, maar heeft toch een iets andere bloedvoering dan dat we gewend zijn de laatste jaren. De stier heeft een mooie rode haarkleur.

 

Om onduidelijke redenen worden er nog steeds geen cijfers vrijgegeven van de stier Mombasa  van Bayerngenetik,  in de markt gezet door o.a. KI Kampen en Freyr. Diverse veehouders melken al 2e kalfs dieren van deze stier.

Wel is duidelijk dat de stier duidelijk productie (gehalten) verhogend vererft , en geen pinken stier is.

Louis

1992 – MRIJ ZUID 25 – 2017

MRIJ-ZUID dag te Asten-Heusden 2018

April 2018

 ALV en MRIJ ZUID dag.

Op 14 maart 2018 heeft MRIJ ZUID haar ALV  gehouden in  Partycentrum De Pandoer te Asten- Heusden..  De MRIJ dag ZUID  is in samenwerking  met CRV georganiseerd. Het eerste gedeelte was het formele gedeelte , waarin  onze ALV  centraal stond.  Een aantal zaken zijn de revue gepasseerd, zoals verslag vorige ALV 3 maart 2017, financieel  overzicht 2017, verkiezing bestuurslid. Aftredend en herkiesbaar was Willem Priems.  Als Bestuur zijn wij blij, dat Willem zich opnieuw herkiesbaar heeft gesteld.  Willem is herkozen bij acclamatie. De ALV gaat unaniem akkoord. Vervolgens  wordt het woord gegeven aan Albert Vink . Frans Kuijpers is vandaag verhinderd. Albert  geeft een toelichting over de MRIJ  Topkoeien  2017 uit gebied ZUID West.  Afgelopen jaar is met MRIJ OOST   een aantal zaken gezamenlijk opgepakt..  De website is één van de belangrijke zaken.  De  MRIJ website staat onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van MRIJ OOST en ZUID . Ook is gezamenlijk een excursie naar de GD in Deventer georganiseerd.  De belangstelling was goed.

Het 2e en openbare gedeelte is ingevuld door CRV. 

Frank v/d Heijden neemt het voorzitterschap over. Als eerste wordt besproken

“Genomics bij MRIJ’’ door fokwaarden specialist Marianne Stoop. Hoe kan ook bij MRIJ

versneld resultaat worden geboekt met fokwaardenonderzoek?  Er zijn steeds meer

MRIJ dieren genetisch bepaald. De populatie probeert men steeds meer te verbreden.

Genetisch wordt steeds meer vordering gemaakt.  Met harenonderzoek wordt  op dit

moment bepaald , welk vaarskalf het beste aangehouden kan worden volgens de

genetische aanleg van het dier.  De resultaten geven extra perspectief voor de toekomst. 

Gerichte stierkeuze met SAP wordt toegelicht door Tonnie Vissers. Het SAP geeft ook voor

MRIJ bedrijven extra kansen. De MRIJ- stierenpresentatie werd verzorgd door Henk Verheij.

De laatste resultaten van de MRIJ stieren passeerden de revue.  Goed om bij de tijd te

blijven. Voordat we naar het MRIJ bedrijf van de Fam. Driessen in Asten Heusden gaan

voor een bedrijfsbezoek , geeft Martien een uitgebreide toelichting op  zijn bedrijfsvoering

en fokkerijbeleid.

MRIJ bedrijf Fam. Driessen in Asten Heusden.

Op het bedrijf van de Fam. Driessen worden 162 MRIJ koeien gemolken met een rollend jaargemiddelde van 7467 kg melk, 4.63 % vet en 3.73 % eiwit.  De gemiddelde tussen kalftijd  is 386 dagen en het celgetal ligt op 71. Fam. Driessen heeft een prachtig bedrijf met vele 100 % MRIJ dieren.  Op het bedrijf van de Fam . Driessen gaf Henk Verheij nog uitgebreid een toelichting op een 10 tal 100 % MRIJ dieren, die er perfect verzorgd getoond werden.

De opkomst van veehouders op de MRIJ dag ZUID was boven verwachting groot.  Een geslaagde dag, waar een positieve indruk is achtergelaten voor de liefhebbers van het MRIJ veeras.
 

MRIJ nieuws

April 2018

De MRIJ Oost dag  ligt al weer ruim achter ons, maar met mooie herinneringen.

Bertus Kerkmeijer had er voor het bedrijfsbezoek veel werk van gemaakt, wij bedanken hem dan ook via deze weg nogmaals voor zijn inzet.

 

De dag begon om 10.00 uur met de jaarvergadering van MRIJ Oost, de financiën van de club lopen langzaam terug, geen wonder want sinds de invoering van de euro is er geen contributie verhoging geweest, op termijn zal hieraan niet te ontkomen zijn. Door de invoering van fosfaatrechten loopt het aantal inseminaties wel terug. Echter er zijn nog genoeg veehouders die een prima inkomen uit dubbeldoel melken weten te halen, deze opmerking hoorden we vorige week ook nog uit de mond van Johan Temmink (for farmers) op een ledenbijeenkomst van de NMV. Zoals het er nu uitziet komt er geen uitzonderings positie voor MRIJ in de fosfaatwetgeving, dit o.a. door dat iedere uitzondering fraude gevoelig is en de minister dit nu juist wil voorkomen.

Later op de dag was er uitleg over genomics bij MRIJ door CRV gevolgd door

een stieren presentatie .

Na de middag werd de MRIJ koe van het jaar gehuldigd. Bertus had op stal ook

nog een aantal mooie oudere MRIJ koeien vast gezet, veelal met een levensproductie

van 70.000 kg of meer. Al met al een geslaagde dag met dank aan de fam Kerkmeijer.

 

Genomics bij MRIJ

In de eerste ronden van FokkerijData Plus (zomer 2017) hebben wij om precies te zijn

1373 melkkoeien getest en 1065 stuks jongvee.

Het aantal koeien van de nieuwe deelnemers ( 7) die zich tot nu toe aangemeld hebben

is ongeveer 640 melkkoeien.

Ik kan helaas nog niet het exacte aantal zeggen ivm S-registratie en rasbalk correctie.

Deze schatting is wel gebaseerd op het aantal melkkoeien per veehouder die zich heeft aangemeld.

Deelnemers aan genomics bij MRIJ kunnen gratis gebruik maken van de module fokkerij van CRV.

Inschrijven voor genomics bij MRIJ kan nog de gehele maand mei.

Nadere inlichtingen bij CRV, Melanie Cremers 0263898680 of melanie@crv4all.com

Met dank aan Melanie Cremers

Huldiging MRIJ koe vh jaar 2017

Maart 2017

De MRIJ dag Oost is inmiddels achter de rug, onder een flinke  belangstelling werd Emma 71 gehuldigd.

Ook het voorprogamma in het Wapen van Wesepe trok +/- 70 mensen .

Via onderstaande link krijgt u een indruk van de huldiging van Emma 71.

Bezoek MRIJ OOST en ZUID aan GD Deventer.

Maart 2018

Op dinsdag 27 februari 2018 heeft MRIJ OOST en ZUID een bezoek gebracht aan de GD in Deventer. Er waren 16 personen aanwezig. Omstreeks 13.00 uur werden wij ontvangen door Theo Scheepens, buitendienstmedewerker Rundvee van de GD in Midden- en  West Brabant en Zeeland. Allereerst werd een bedrijfsfilmpje getoond, waarin de kernactiviteiten werden toegelicht. De GD werkt voor geheel Nederland. GD is een BV met aandeelhouders. Aandeelhouders zijn het Landbouwbedrijfsleven, zoals,  LTO, NZO, NOP, POV e.d.  De GD heeft een eigen verdienmodel.  Voorheen bestonden  de inkomsten uit een heffing per dier en subsidies. Thans heeft men betaalde dienstverlening door levering van producten en diensten.  Omzet in 2016 was € 57 miljoen . Werk voor 430 personen, waarvan ca 90 onderzoekers en speciale dierenartsen. Belangrijk onderdeel zijn de labbepalingen.  ( 4.800.000 bepalingen ) Op deze afdeling werken ca. 100 medewerkers. Gezien het grote aantal bepalingen is alles verregaand geautomatiseerd met computers en robotica. De veehouders zijn goed voor 62% van de omzet. De kracht van de GD is de combinatie van expertise diergezondheid, R & D en Diagnostiek ( onderzoek ). Voor Rundvee kan ondersteuning verleend worden voor Infectieziekten, uiergezondheid, voeding en water, klimaat en huisvesting en monitoren.
 Bezoek aan het laboratorium geeft aan, hoe omvangrijk de werkzaamheden zijn gezien de grote aantallen bepalingen. Efficiënte logistiek is van onschatbare waarde voor de GD. De binnenkomende monsters worden verwerkt , gecodeerd en  efficiënt  gekoeld opgeslagen. Op een later moment moet altijd snel terug getraceerd kunnen worden.
Een andere service is het ophalen van dieren door geheel Nederland voor onderzoeksdoeleinden.  Wanneer een dier  op werkdagen voor 8.00 uur ‘s-morgens is gemeld, wordt het dier dezelfde dag nog opgehaald om te onderzoeken. Het onderzoek start nog op dezelfde dag.  Afhankelijk van de complexheid van de onderzoeken komen uitslagen ter beschikking. Heel bijzonder wat een bedrijf als de GD de veehouders heeft te bieden.
Later in de middag werd nog uitgebreid ingegaan op de BVD en IBR problematiek. Om een vrije status te krijgen van BVD en IBR heeft de GD speciale programma’s opgesteld. Afhankelijk van de route, die gekozen wordt, kan dit tot het gewenste resultaat leiden.

Het is goed om te weten op welke wijze de GD kan bijdragen aan de kwaliteitssystemen van de veehouderij en de veehouder in het bijzonder.  Het bezoek aan de GD was zeker de moeite waard.

Even voorstellen...

Maart 2018

In verband met de kandidaatstelling voor het bestuur van MRIJ Oost, heeft Paul Groot Koerkamp een stukje geschreven , waarin hij zichzelf voorstelt. In de bijlage kunt u dit lezen

UITNODIGING MRIJ DAGEN

7 maart en 14 maart

 

Febr 2018

MRIJ Oost en Zuid nodigen u hierbij uit voor de MRIJ dagen welke zij organiseren in samenwerking met CRV.

De MRIJ dagen zijn voor een ieder vrij toegankelijk,

Aanmelden  wordt op prijs gesteld ivm de (gratis) lunch.

Voor de leden van Oost kan dit bij Jan Olde Rechterschot (0572-381504  of j.olderechterschot@planet.nl ) en bij Zuid kan dit bij Albert Vink (06-23956520  of afvink@hotmail.com ) Ook kan men bij de genoemde personen nadere informatie vragen over deze interessante dagen.

Voor alleen een bedrijfsbezoek is aanmelden niet noodzakelijk.

Gelieve niet in bedrijfskleding te komen.

 

Klik hier onder voor meer info en het volledige programma.

 

                                        

Revival van de Nederlandse dubbeldoel runderrassen?


12 februari 2018


Een recente publicatie van Theun Vellinga en Marion de Vries (2018) van Wageningen Livestock Research laat duidelijk de relatie zien tussen de emissie van broeikasgassen, als gevolg van de productie van melk en de productie van rundvlees/kalfsvlees.


Productie van melk én vlees

De auteurs concluderen dat strategieën gericht op reductie van broeikasgassen in de melkveeveehouderij, zoals verhoging van de melkproductie per koe, minder effectief zijn dan vaak wordt gedacht, wanneer de productie van melk en vlees in samenhang wordt bekeken.


Dubbeldoelrassen zijn van waarde

De Nederlandse dubbeldoel rundveerassen, zoals MRIJ (Maas Rijn IJssel) of de Groninger Blaarkop, zijn in de afgelopen decennia grotendeels vervangen door het gespecialiseerde melkras Holstein Friesian. Het onderzoek laat echter zien dat dergelijke dubbeldoelrassen nog steeds van waarde zijn, wanneer integraal wordt gekeken naar de milieu-effecten van de productie van melk, rundvlees én kalfsvlees. De reden is dat gespecialiseerde rundvleesproductiesystemen (zoogkoeien) hoge emissies van broeikasgassen per kilogram vlees laten zien, vergeleken met de productie van rundvlees vanuit de melkveehouderij.


Naar het totale bedrijfssysteem kijken

Wanneer we rekening houden met de grote milieu-impact van gespecialiseerde rundvleesproductiesystemen (zie hiervoor o.a. ook Baltussen et al. 2017), zou er meer interesse moeten zijn om de Nederlandse dubbeldoel rundveerassen te blijven gebruiken in de melkveehouderij. Melkveehouders weten dat een hoge melkproductie per koe niet hetzelfde is als een hoog netto inkomen per koe of per bedrijf. Het onderzoek van Vellinga en de Vries laat duidelijk zien dat de economische en milieu-efficiëntie nadrukkelijker binnen het totale bedrijfssysteem moet worden bekeken.
 

Referenties

Zehetmeier, M., J. Baudracco, H. Hoffmann and A. Heissenhuber, 2012. Does increasing milk yield per cow reduce greenhouse gas emissions? A system approach. Animal 6: 154-166.
Baltussen, W. , Achterbosch, T. , Arets, E. , Blaeij, A. de , Erlenborn, N. , Fobelets, V. , Galgani, P. , Groot Ruiz, A. de , Hardwicke, R. , Hiemstra, S.J. , Horne, P. van , Karachalios, O.A. , Kruseman, G. , Lord, R. , Ouweltjes, W. , Tarin Robles, M. , Vellinga, T. , Verkooijen, L. (2017). Valuation of livestock eco-agri-food systems: poultry, beef and dairy. Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research report 2017-039) - ISBN 9789086157341.

 

Mrij vereniging Zuid- en Oost Nederland

Febr 2018

 

Beste leden,

 

Ook dit jaar willen we weer een excursie organiseren als MRY vereniging Oost en Zuid.

 

Dit jaar gaan we naar de Gezondheidsdienst voor dieren in Deventer. Gezondheid van dieren wordt steeds belangrijker. Niet alleen vanuit economisch perspectief, maar ook vanwege maatschappelijke ontwikkelingen wordt diergezondheid steeds belangrijker.

 

Het leek ons daarom een goed idee om een bezoek te brengen aan de GD te Deventer. De GD speelt een belangrijke rol in de verbetering van de gezondheid van landbouwhuisdieren.  

 

De excursie is op:

 

Dinsdag 27 februari 2018.

 

Waar:            GD te Deventer

Adres:           Arnsbergstraat 7

 7418EZ Deventer

 

Aanvang: 13.00 uur

 

Programma:

13.00 u ontvangst door Theo Scheepens. Zaal 1&2

13.15 u Algemene presentatie over activiteiten gezondheidsdienst door Theo Scheepens.

14.00 u rondleiding in het laboratorium

Ongeveer 15.00u sluiting. 

 

Graag aanmelden voor maandag 26 februari.

Voor de leden van Oost kan dit bij Jan Olde Rechterschot (0572-381504  of j.olderechterschot@planet.nl ) en bij zuid kan dit bij Albert Vink (06-23956520  of afvink@hotmail.com ) Ook kan men bij de genoemde personen nadere informatie vragen over deze interessante excursie.

 

                                              

Jullie bestuur,

MRY Oost en Zuid

MRIJ koe van het jaar 2017

Febr 2018

Emma 71  F 85 ; T 86 ;U 85 ; B 83; BS 85 ; AV 85  Eigenaar : Mts Kerkmeijer  Wesepe

Uitleg over de gekozen MRIJ koe van het jaar

De nieuwe MRIJ-koe van het jaar 2017 is Remco-dochter Emma 71 van de familie Kerkmeijer-Wichink in Wesepe.

De jury roemt in haar oordeel de beste raskwaliteiten qua vruchtbaarheid, celgetal en de eiwitrijke productie van Emma 71. 

 

Ze is 3 x binnen het jaar gekalfd en haar celgetal ligt net beneden de 40 in haar huidige en 3e lactatie. Haar geprojecteerde 305-dagen productie bedraagt nu bijna 8000 kg melk met 4.35 % vet en 4.01 % eiwit. De jury is van mening dat het juist bij de introductie van het fosfaatrechten-stelsel van belang is dat een koe lang en probleemloos kan produceren met de hoogst wenselijke literprijs per kg melk, en dat Emma 71 over al deze eigenschappen beschikt.

 

Emma 71 is onlangs ingeschreven met 85 punten voor algemeen voorkomen, met ook 85 punten voor het uier.

Emma 71 geb.: 25-05-2013            100% MRIJ * vader: Remco

moeder: Emma 27       moedersvader: Evert van Benthum (Rintje)

Levensproductie:

2.01        291       6.248    4.55    3.88    115

3.00       306      7.248     4.38    3.85    106

4.00       237 LL   6.702    4.21     3.93    104

gemiddelde over 2 lijsten:    299    6.748   4.45   3.86   111

Divers MRIJ nieuws

Febr 2018

 

KI de toekomst zet in samenwerking met KI Freyr een 50% hoornloze stier in de markt.

Relevant Pp is een 75% MRIJ – 25% Fleckvieh stier(code 57256) Remco x BFGMarmo.

De stier heeft een prachtige VW voor prod: 631 kg Melk, 0.07% V, en 0.09% E , 195 Inet.

aAa code: 561. Meer info:  http://www.freyr.nl of 0547361683

 

 

CRV heeft een nieuwe proefstier , Damian, genoemd naar zijn vader de populaire Duitse fokstier Damian van GGI. Met de naamgeving zijn wij niet echt gelukkig. Het is op deze manier bijna niet te voorkomen dat je denkt sperma te kopen van een mooie fokstier, terwijl je sperma koopt van een proefstier. Daarom even een paar feiten op rij.

 

DAMIAN  (code: 768094  fokstier GGI)  Duisenberg x Guido, 102 Av

betr: 83%,  205 kg Melk, 0.04%V , 0.14 % E en 95 Inet, NVI 91 en opvallend 108 uiergez.

 

Damian (code: 941792 proefstier CRV) Damian x Matthijs 103 Av

VW :  476 kg Melk, 0.03%V, 0.04% E en 136 Inet, NVI 111 , alles verwachting .

Vanzelfsprekend is de keuze aan u.

Relevant Pp

MRIJ koe van het jaar 2017

Jan 2018

De mrij koe van het jaar 2017 wordt dit jaar gehuldigd bij de Mts Kerkmeijer in Wesepe (O).

Emma 92 heeft de titel behaald, vader Remco, moeder Emma 27, moeders vader Evert v Benthum. De huldiging is gepland op woensdag 7 maart 2018 , noteer deze datum in uw agenda. Bertus Kerkmeijer is een van de oprichters van MRIJ Oost en heeft zich altijd heel breed georiënteerd betreffende MRIJ, in zijn stal vind je dan ook dochters van lang niet alleen CRV stieren maar van alle KI organisaties die Nederland rijk is. Mede daardoor is  een bedrijfsbezoek aan dit bedrijf meer dan de moeite waard. Wij hopen u dan ook zeker de 7e maart te mogen ontmoeten. (cijfers en foto volgen.)

Jaarvergadering MRIJ Oost

Jan 2018

De jaarvergadering voor MRIJ Oost is dit jaar gepland op 7 maart 2018, samen met de hierboven genoemde MRIJ koe van het jaar. De dag vindt plaats in samenwerking met CRV.

Gerben Nijzink en Jan Olde Rechterschot hebben hun termijn er opzitten, Gerben heeft besloten om zich niet weer verkiesbaar te stellen, inmiddels is Paul Groot Koerkamp bereid gevonden om zich verkiesbaar te stellen in het bestuur van MRIJ Oost. Jan Olde Rechterschot heeft besloten zich voor een periode van 2 jaar (her)verkiesbaar te stellen om op die manier de veranderingen niet al te groot te laten zijn. Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot 3 dagen voor de jaarvergadering, gesteund door minimaal 5 leden. Verder hebben wij een spreker gevonden die ons iets wil vertellen over een 3e (eiwit) gewas. Uitnodiging volgt.

Danielle 95 eerste mrij-koe met 92 punten in bijna dertig jaar

Jan 2018

Voor het eerst in bijna dertig jaar tijd is een mrij-koe met 92 punten ingeschreven. Afgelopen week kenden de inspecteurs van CRV die score toe aan De Vinkenhof Danielle 95.

De Baltimoredochter van André en Jeanette Vink uit Groot-Ammers kreeg 90 punten voor frame en robuustheid, 93 punten voor uier en beenwerk en 87 punten voor bespiering. Dat resulteerde in 92 punten voor algemeen voorkomen.

Mrij-koe van het jaar

Voor Danielle 95 is het bepaald niet de eerste keer dat ze in de belangstelling staat. In februari dit jaar werd ze verkozen tot mrij-koe van het jaar en ook sleepte ze op de fokveedag in Hoornaar al eens de prijs voor de meest economische boerenkoe in de wacht.

‘Zo’n koe fok je waarschijnlijk maar één keer in je leven. Danielle 95 heeft echt alles’, vertelde André Vink dit voorjaar in Veeteelt. ‘Ze heeft nog nooit een verhoging van het celgetal gehad en heeft van zes rietjes zes keer gekalfd.’

Gemiddelde lactatiewaarde 125

De zeven jaar oude Baltimoredochter, die ook foktechnisch wordt benut, werkt inmiddels aan haar zesde lactatie. Over haar eerste vijf lactaties noteerde ze een gemiddelde lactatiewaarde van 125. Inmiddels produceerde ze 49.131 kg melk met 5,22% vet en 4,03% eiwit. Ook haar vruchtbaarheid is opmerkelijk: vier keer achter elkaar kalfde ze binnen het jaar af.

94 punten voor Diana 7 in 1988

In 1988 was Diana 7 (v. Gerwin 2) van de familie Spijkerman uit Markelo de laatste mrij-koe die 92 punten of meer kreeg. Zij werd ingeschreven met 94 punten.

MRIJ Zuid en Oost wensen u prettige kerstdagen en een goed en voorspoedig nieuwjaar

Triple  A bestaat 25 jaar

 

Dec 2017

De triple aAa vereniging ( Nederland) bestaat dit jaar 25 jaar. Triple aAa is over komen waaien uit Amerika. De vereniging werd net als de MRIJ clubs opgericht uit onvrede met het stamboek in die tijd. Met name het niet onafhankelijk zijn van het stamboek was de oprichters van aAa een doorn in het oog. Heden ten dage heeft de vereniging onafhankelijkheid nog steeds hoog in het vaandel, ook eenvoud is een belangrijk kenmerk van aAa. Tegenwoordig is aAa wereldwijd geaccepteerd  en hebben bijna alle stieren een aAa code.

Meer info over Triple aAa op de website van de triple aAa vereniging.

A2 A2 melk (vervolg) Nieuwe ontwikkelingen.

 

Dec 2017

 

Vorig jaar november brachten wij een bericht over A2 A2 melk, inmiddels zijn er nieuwe ontwikkelingen.

Nieuw onderzoek in China  werpt een nieuw licht op melkallergie bij mensen. Dacht men eerder dat melkallergie alleen werd veroorzaakt door lactose brengt nieuw onderzoek aan het licht dat melkeiwit een belangrijke rol speelt. Mensen die A2 A2 melk drinken zouden geen of veel minder last hebben van melkallergie. Ook MRIJ kent een aantal stieren die A2 A2 melk vererven.

De CRV  stieren Constant, Harm en Piet vererven A2 A2 melk net als de stieren Ramon en Rowin van KI-Samen. Lees hieronder het artikel van het vakblad Melkvee.                  

MRIJ Nieuws

Nov 2017

Zowel GGI als KI-Samen geven aan de laatste maanden meer MRIJ sperma te verkopen.

De verkoop komt met name voor rekening van Holstein veehouders die willen kruisen om een meer degelijke koe te krijgen , of een bredere bloedvoering nastreven en zo ook het heterosis effect   na te streven. Dit klinkt ons natuurlijk als muziek in de oren.

 

MRIJ stierkalveren brengen op dit moment duidelijk meer op dan gewone kalveren. De boerderij prijs

“roodbont extra” bedraagt in week 45: 145 tot 165 euro  terwijl de betere MRIJ kalveren op dit moment ruim door de 200 euro gaan.

 

Binnenkort hebben MRIJ Zuid en Oost vergadering, indien u nog onderwerpen heeft voor deze vergadering horen wij dat graag.

 

Na een tweede bestelling bedrijfsborden hebben wij er nog enkele op voorraad, indien u belangstelling heeft graag contact opnemen met Wim van Eek.( Oost) of Jos Kuijpers (Zuid)  www.mrij.nu   zie, contact pagina.

(Bijzondere) nieuwe proefstieren

Nov 2017

CRV heeft een nieuwe A2-A2 proefstier in de markt gezet:

Harm  (Rivaal x Baltimore) fokker Gerrit Harbers.

 

KI-Samen  heeft een nieuwe 50% hoornloze (Pp ) in zijn assortiment:

Donovan Pp  (Diman x Swingfox).   Dit is inmiddels de 2e Pp MRIJ proefstier van KI-Samen.

 

Met James (Berus x Chiel) heeft men een proefstier vrij van Baltimore en Rivaal bloed, dat mag tegenwoordig ook al bijna bijzonder heten.

25 jaar MRIJ ZUID

 

Juli 2017

MRIJ ZUID bestaat dit jaar 25 jaar. De oprichting was in 1992. Dit is gevierd op 25 juni 2017 op het bedrijf van Fam. Kuijpers in Aarle Rixtel. Gestart werd met het officieel gedeelte onder leiding van Toon Loonen, onze voorzitter. Ook de inwendige mens heeft ruim aandacht gekregen, waarbij de uitstekende verzorging was in handen van de Fam. Kuijpers. De terugblik over de afgelopen 25 jaar heeft Frans Kuijpers vast gelegd in een foto-expositie,waaraan velen hun herinneringen konden ophalen. Ook de terugblik, die uitgesproken werd door Frans, heeft veel waardering opgeleverd bij de aanwezige personen. Kortom een geslaagde dag. Voor een uitgebreide terugblik: Zie ook artikel van  Frans Kuijpers op MRIJ website.

Na het officieel gedeelte is een bezoek gebracht aan de Croy boerderij/ bierbrouwerij in Aarle Rixtel. Uitbater Jan Franken gaf op de boerderij een interessante uitleg over zijn van origine Italiaanse Marchiagana Runderen over opfok, vermarkting en afzet in de eigen keten.. Bij de totale verwaarding van het vlees in o.a. zijn restaurants en de retail werd door Jan Franken uitgebreid stil gestaan. Ook de bierbrouwerij, waar het ambachtelijke bier van Croy  voor de restaurants wordt gebrouwen, werd met veel enthousiasme op de bezoekers over gebracht. Jammer, dat we als bezoekers niet meer tijd ter beschikking hadden. Het bier mocht ook geproefd worden.

Bij terugkomst op het bedrijf van de Fam. Kuijpers, stond BBQ al gereed. Tijdens een gezellig samenzijn werd de middag verder voortgezet onder het genot van een drankje met een uitgebreid etentje.. Als MRIJ ZUID kijken we terug op een zeer geslaagde dag, waarin terug gekeken is op de afgelopen 25 jaar MRIJ. Succes en op naar de volgende 25 jaar.

Hulp gezocht (vervolg): Genomics bij MRIJ

 Juli 2017

Op dit moment zijn er gegevens verzameld van 18 deelnemende bedrijven. In totaal zijn er DNA-monsters geanalyseerd van 2200 dieren. 1300 dieren van die groep zijn melkkoeien met productiegegevens. De overige dieren (kalveren en pinken) verrijken de hoeveelheid informatie, helemaal wanneer de dieren ook aan de melk komen.

De verzamelde informatie kan onder meer gebruikt worden om merkerselectie toe te passen binnen het MRIJ-fokprogramma. De deelnemende bedrijven komen bovendien meer te weten over hun dieren, doordat zij de merkerfokwaarden van hun dieren ontvangen.

In september zullen ook nog weer dna-monsters genomen worden van dieren die intussen geboren zijn op de deelnemende bedrijven. Al met al bouwt zich dus snel een grote hoeveelheid informatie op.

25 Jaar MRIJ-studieclub Zuid

Croy, 25 juni 2017

 

Een terugblik

Het waren roerige tijden zo’n 25 jaar geleden voor het MRIJ-ras. De omschakeling op Holstein was volop bezig. Het woord Holstein had een grote aantrekkingskracht op veel boeren en de scholen en de voorlichting deden er nog een schepje boven op. In de vakpers werd MRIJ meestal doodgezwegen of negatief bejegend. Met de opkomst van Holstein gingen diverse spermaverkopers de boer op en die hadden er helemaal geen belang bij om iets positief over MRIJ te vermelden. Integendeel. Je moest wel sterk in je schoenen staan om niet met de grote stroom mee te gaan en toch vast te blijven houden aan de eigen oorspronkelijke roodbonten.

In die periode zag KI Zuid dat er iets moest gebeuren voor de MRIJ. Voorzitter Jan Gielen en directeur Guus Laeven namen het initiatief. Van Jan Gielen, in Limburg algemeen aangesproken als Giele Jan,  was bekend dat hij het MRIJ een warm hart toedroeg. Guus Laeven stond niet direct bekend om zijn sympathie voor MRIJ, maar dit was wel een positieve daad toen hij een bijeenkomst uitschreef op 19 maart 1992 in het Motel v d Valk aan de A2 in Eindhoven. Er was meteen enthousiasme, het initiatief sloeg aan en daar werd staande de vergadering zoals dat zo mooi heet de MRIJ studievereniging Zuid opgericht. Een veertigtal aanwezigen werd meteen lid van de nieuwe club. Harrie van Stipdonk werd de eerste voorzitter en Joep v d Biezen de eerste secretaris. Verder in het bestuur Toos Hannen en Wil Meulenbroeks en Twan Goossens toegevoegd vanuit KI Zuid.

Niet veel later stond in de Boerderij het beruchte artikel: Doek valt voor MRIJ. De jonge vereniging heb ik toen een handje kunnen helpen door een pittige ingezonden brief in Boerderij waarin MRIJ allesbehalve het hoofd in de schoot wenste te leggen.

Een grotere bedreiging nog vormde even later de invoering van de z.g. dubbeldoelstandaard, waarop de vererving van de stieren werd weergegeven. De basis hiervoor werd gevormd door de stieren met 50 tot 87,5% HF-bloed. Dit had tot gevolg dat de Holstein-eigenschappen hoger en de specifieke MRIJ-eigenschappen lager werden gewaardeerd. MRIJ-stieren die verbeterend fokten, werden zodoende toch nog als negatieve verervers afgebeeld. Op zo’n manier kun je snel een ras om zeep helpen. Deze misstand is met behulp van Hans Huijbers toch de wereld uit geholpen. Na een paar jaar kreeg MRIJ in 1997 weer een eigen basis terug al had Hans Huijbers zich geen vrienden gemaakt bij de directie van het NRS, omdat de ombouw van het computerprogramma het NRS handenvol geld had gekost.

Door onze club kreeg het MRIJ-ras weer een stem. In de vereniging heerste vanaf het begin een goede sfeer. Het voelde echt als een club waar de liefhebbers van het dubbeldoelras zich thuis voelden. Er werd meegesproken over het MRIJ-fokbeleid van KI Zuid en later CR Delta. Later kwamen er zelfs MRIJ-stieren op de lijst bij KI Samen en KI Kampen. MRIJ kreeg bovendien versterking door de oprichting van MRIJ Oost. Ook al waren de invalshoeken van Zuid en Oost in het begin niet helemaal hetzelfde, voor MRIJ was dit alles een bundeling van krachten die nodig was.

Na de millenniumwisseling ging de gure wind voor MRIJ wat liggen. Er kwam een kentering in de waardering. Als eerste uit neutrale hoek. Uit economische boekhoudingen bleek dat MRIJ financieel heel goed mee kon met HF ondanks het verschil in melkproductie. Vanuit Holsteinhoek werd daarop met ongeloof gereageerd. Ondertussen was in het bestuur Cor van Laarhoven Harrie van Stipdonk opgevolgd als voorzitter en was het secretariaat over gegaan van Joep v d Biezen naar Johan van de Wijst. Cor was een voortrekker op het gebied van de economie. Hij nam als enige MRIJ-boer deel aan het project Koeien voor Kansen en verwonderde daar de overige HF-boeren door met zijn koeien als beste uit de bus te komen. Ook dat leidde tot grote verbazing. Daarop werd Cor links en rechts in den lande wel gevraagd om zijn visie weer te geven. Bij de KI groeide intussen de waardering voor MRIJ. Ook zag men daar kansen voor kruising van het oorspronkelijke ras met Holstein, toen daar behoefte aan bleek. De roep om behoud van diversiteit begon misschien ook al een beetje mee te spelen.

Johan van de Wijst zocht contact met de Stichting Zeldzame Huisdierrassen. Voor mij persoonlijk was het even wennen, want zo zeldzaam vond ik de MRIJ niet. Toch is MRIJ Zuid er niet slechter van geworden. Denk maar aan de eerste website voor MRIJ via deze stichting. Met zijn vaste maat Wim van Dinther ging Johan met dieren op pad om reclame te maken voor het MRIJ-ras in levende lijve tijdens manifestaties in den lande.

De politiek ging zich steeds meer bemoeien met de veehouderij. Bij iedere maatregel was de vraag: Hoe pakt dit alles uit voor MRIJ? Zoals met de mestboekhouding MINAS. Ik denk dan aan diverse bijeenkomsten met Michel de Haan van Wageningen in het lokaal bij Johan v d Wijst. En Nellie van de Wijst maar met kannen koffie lopen….

Geleidelijk aan werd het bestuur vernieuwd. Toon Loonen volgde Cor van Laarhoven op als voorzitter en Albert Vink nam de pen over van Johan v d Wijst. MRIJ Zuid en MRIJ Oost groeiden meer naar elkaar toe en daarmee kwam MRIJ weer sterker te staan. Een nieuwe website met alle landelijke nieuws van MRIJ was daarvan het resultaat.

De aanwijzing van de MRIJ-koe van het Jaar afwisselend door Zuid en Oost is een succes geworden. Er is een prachtige serie foto’s van deze topkoeien hier op deze bijeenkomst zo dadelijk te bekijken. Te beginnen met Mies 113 van Bert Zonnenberg nog in een zeer beperkt gezelschap tot Daniëlle 95 van André Vink dit voorjaar gehuldigd tijdens een echte happening. De beste koe van allemaal was misschien wel Martha 288 van Frank v d Heijden. Zij heeft nooit deze titel gedragen, maar won wel op de show in Schijndel de eiwitbokaal in competitie met al de Holstein koeien die daar aanwezig waren.

De vereniging is in de loop der jaren een hechte club geworden, waarvan de leden hun ras een warm hart toedragen, dat ze graag willen promoten. In die 25 jaar is de positie van MRIJ merkbaar versterkt. Nog onlangs verraste Veeteelt met het MRIJ op de voorpagina, ik denk voor het eerst in 25 jaren. Aanleiding was de reportage in het blad over Daniëlle 95 waarmee de stal van André Vink flink in het zonnetje werd gezet.

Naar de toekomst toe, zoals Jan Gielen placht te zeggen, heeft MRIJ een gezonde economische basis. De zorg is veel meer of er voldoende jongeren zijn, die het werk van de oudere generatie voort zullen zetten. Misschien kan daar op een dag als vandaag al wat aan gewerkt worden. Als we de goede belangstelling zien voor de voorlichtingsbijeenkomsten waar het MRIJ-programma van CRV wordt toegelicht dan zou daar best een aantal nieuwe leden van MRIJ Zuid uit voort kunnen komen.

Samenvattend mag de balans van deze 25 jaren positief uitslaan en is er alle reden voor een feestje. Een hartelijke felicitatie als adviseur van mijn kant is daarom op zijn plaats en ik hoop dat de club in de toekomst nog veel goeds voor MRIJ kan bereiken. Nogmaals proficiat.

 

Frans Kuijpers

1992                      25 jaar                  2017

 

MRIJ Studievereniging  ZUID Nederland bestaat 25 jaar

Juni 2017

Op zondag 25 juni 2017 viert MRIJ ZUID haar 25 jarig bestaan. Dit zal plaatsvinden bij de Fam. Kuijpers in Aarle Rixtel. Naar aanleiding van de MRIJ Studieavond op 19 maart 1992 in Eindhoven werd het besluit genomen tot oprichting van MRIJ Studievereniging ZUID Nederland.  Promotie van het MRIJ ras was toen en zeker op dit moment nog steeds  een belangrijk item. MRIJ blijft zich positief onderscheiden t.o.v. de andere melkveerassen met zijn dubbeldoel eigenschappen.  Zeer geschikt voor gebruikskruisingen. Een MRIJ koe is gemakkelijk te managen, lage toegerekende kosten. hoog eiwitgehalte, sober en extra omzet en aanwas. Kortom een veestapel, die veel bijdraagt aan het  economisch gewin en de zo noodzakelijke arbeidsvreugde in deze tijd.

Gestart zal worden met een officieel gedeelte, geleid door onze voorzitter Toon Loonen.  Daarna zal een terugblik gegeven worden over de afgelopen 25 jaar MRIJ ZUID, waaraan Frans Kuijpers zal bijdragen.  Om de zaak kompleet te maken, is er een doorlopende fotopresentatie. Na afloop van het officieel gedeelte wordt een bezoek gebracht aan Kasteel CROY, in het bijzonder de Boerderij en de Bierbrouwerij. Daarna gaan wij terug naar de Fam. Kuijpers voor de BBQ en een Gezellig Samenzijn.

 

Noot redactie: Voor meer informatie kunt u via de email contact opnemen met het secretariaat van MRIJ ZUID:   

afvink@hotmail.com

 

 

Bio KI

Juni 2017

Een van onze leden maakte ons er op attent dat er ook een KI organisatie bestaat voor biologische veehouders, Stichting Biologische Veeverbetering  (SBV).

Onderdeel van deze stichting is Bio KI, de rundveetak.

Bio Ki heeft in haar stierenpakket ook 2 MRIJ stieren, beiden 100% MRIJ, Bio Boris ( Donald 600 x Timon) en  Bio Bram( Andre v.d. Vinkenhof x Goliath) .

Beide stieren zijn gefokt door Karin Godeschalk van  Den Smitshof te Nieuwleusen.

Meer info:  http://www.biologischefokkerij.nl/

 

 

Foto Bio Bram

1992 – MRIJ ZUID 25 jaar - 2017

Mei 2017

 

MRIJ ZUID  ALV en Huldiging MRIJ koe van het jaar 2016  3 maart 2017

Op 3 maart 2017 heeft MRIJ ZUID haar ALV en Huldiging MRIJ koe van het jaar 2016 gehouden in Dorpshuis Ottoland in Ottoland.  De Huldiging van de MRIJ koe van het jaar 2016 en het MRIJ fokbeleid  is in samenwerking  met CRV georganiseerd. Het eerste gedeelte was het formele gedeelte , waarin  onze ALV  centraal stond.  Een aantal zaken zijn de revue gepasseerd, zoals verslag vorige ALV 2 maart 2016, financieel  overzicht 2016, verkiezing bestuurslid. Aftredend en herkiesbaar was Jos Kuijpers.  Als Bestuur zijn wij blij, dat Jos zich opnieuw herkiesbaar heeft gesteld.  Jos is herkozen bij acclamatie. De ALV gaat unaniem akkoord. Vervolgens  kreeg Frans Kuijpers het woord. Hij gaf een uitgebreide toelichting over de MRIJ  Topkoeien  2016 uit gebied ZUID West.  Afgelopen jaar is met MRIJ OOST   een aantal zaken gezamenlijk opgepakt..  De website is één van de belangrijke zaken.  Besloten is om  MRIJ website onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van MRIJ OOST en ZUID  naar buiten te brengen.  Ook is gezamenlijk een excursie naar QLIP georganiseerd.  De belangstelling was boven verwachting.

Het 2e en openbare gedeelte is ingevuld door CRV. 

Frank v/d Heijden neemt het voorzitterschap over. Als eerste wordt besproken “Aan de slag met genomics’ door Sander de Roos. Hoe kan versneld resultaat worden geboekt met fokwaardenonderzoek?  Genetisch heeft men steeds meer vordering gemaakt.  Met harenonderzoek kan op dit moment bepaald worden, welk vaarskalf het beste aangehouden kan worden volgens de genetische aanleg van het dier.  De onderzoeksresultaten geven perspectief voor de toekomst

De MRIJ- stierenpresentatie werd verzorgd door Henk Verheij. De laatste resultaten van de MRIJ stieren passeerden de revue.  Goed om bij de tijd te blijven.
Voordat we naar het bedrijf van de Fam. Vink in Groot Ammers  gaan voor de huldiging van de MRIJ koe 2016 , geeft Andre een uitgebreide toelichting op  zijn bedrijfsvoering en fokkerijbeleid.

Huldiging MRIJ koe van het jaar 2016

Daarna wordt een bezoek gebracht aan MRIJ fok bedrijf van Fam Vink in Groot Ammers  voor de huldiging van de MRIJ koe van het jaar 2016 De Vinkenhof Daniélle 95. Op het bedrijf van de Fam. Vink worden 135 MRIJ koeien gemolken met een rollend jaargemiddelde van 7989 kg melk, 4.41 % vet en 3.86 % eiwit, 352 kg vet en 309 kg eiwit. 

De huldiging van de MRIJ koe 2016, De Vinkenhof Daniëlle 95, vindt plaats onder grote publieke belangstelling . Het is een bijzonder koe, ingeschreven met 91 punten  voor Algemeen Voorkomen, een Baltimore dochter met hoge gehalten voor vet- en eiwit.  Daarna volgde een toelichting op de “Blikvangers van de het bedrijf”.

De MRIJ ZUID dag, georganiseerd in samenwerking met CRV,  heeft  volledig aan haar verwachtingen voldaan.  Goede opkomst en een leerzame dag.

Bezoek MRIJ OOST en ZUID aan QLIP

Mei 2017

 

Op woensdag 22 februari 2017 heeft MRIJ OOST en ZUID een bezoek gebracht aan QLIP in Zutphen. Vanuit MRIJ OOST en ZUID waren ongeveer 35 personen aanwezig. Om ca 13.00 uur was de ontvangst in het Hoofdgebouw.  Vanwege de omvang werd in de groep verdeeld in 2 subgroepen.  De 1e groep kreeg eerst een rondleiding en daarna de presentatie. De 2e groep omgekeerd. Tijdens de presentatie werden de activiteiten in de zuivelketen uitgebreid toegelicht. QLIP ( voorheen melkcontrolestation ) verzorgt de certificering van de melkveebedrijven in opdracht van de zuivelondernemingen ( Focus Planet, KKM).  Ook MPR , vet- en eiwitgehalteonderzoek en melkkwaliteit zijn belangrijke taken van QLIP.  De onderzoeken van QLIP vormen de basis voor de uitbetaling van onze melk. Borging van kwaliteitssystemen is  bijzonder van belang voor de melkveesector.  Bovendien worden onderzoeken uitgevoerd voor GD in Deventer.  Via de MPR melkmonsters kunnen ook drachtigheden worden bepaald. Ook weidegang kan op dit moment door QLIP worden aangetoond via melkmonsters.  Na afloop van de presentatie volgde een rondgang door het laboratorium. Heel interessant.  Het is goed om te weten op welke wijze QLIP bijdraagt aan de borging van de kwaliteitssystemen van de melkveehouderij. Het bezoek aan QLIP was de moeite waard.

Pinkenstieren

April 2017

Op de MRIJ dag Oost en Zuid hoorden wij de opmerking  dat er op dit moment weinig keuze is in MRIJ pinkenstieren. CRV heeft inderdaad weinig keuze in pinkenstieren, daarom hebben ze nu Meldon (Meldober x Don )opnieuw op de kaart gezet. Gebgemak: 100

Andere organisaties hebben ook nog wel enkele pinkenstieren op hun stierenkaart staan, wij hebben een overzicht voor u gemaakt.

 

CRV:

Majoor (fokstier)( Mark44 x Robel)  gebgemak: 103   Inet:  -23  NVI: 26

Nowen (proefstier) (Owen x Nw Weert 7) gebgemak : 101

Moreno (fokstier) (Menno x Dorus) gebgemak: 100  Inet: 149  NVI:  96

Meldon (fokstier) (Meldober x Don) gebgemak: 100 Inet:  63  NVI:  -7

 

GGI:

Biom (fokstier) (Bas x Parole) gebgemak: 105  Inet:  33  NVI: -41

Damian (fokstier) (Duisenberg x Guido) gebgemak: 103  Inet:  80 NVI:  97

 

KI- Kampen

Rens (proefstier) (Remco x RudolfDN) gebgemak: 102

 

KI-Samen

Landschot (fokstier) (Diman x Mark 44) gebgemak:  104  Inet:   -39  NVI:  32

Thijmen( fokstier) (Matthijs x Mark 44)  gebgemak:  103  Inet:  13  NVI:  12

Ramon  (fokstier) (Robel x Timon) gebgemak:  102  Inet:  23  NVI:  11

Boston 75%  (proefstier) (Berus x Owen)  gebgemak: 102

HULP GEZOCHT: GENOMICS BIJ MRIJ VAN START

april 2017

Om de betrouwbaarheid van genomics bij mrij te laten stijgen, moet de referentiepopulatie stijgen. Helpt u mee door uw koeien te laten genotyperen?

 

Genetische vooruitgang krijg je door de genetisch beste dieren te benutten voor het fokken van de volgende generatie. Genomics is hier een goed hulpmiddel voor en biedt een hogere betrouwbaarheid dan op basis van alleen ouderinformatie. Genomics geeft CRV een betere selectie van stieren en stiermoeders in haar fokprogramma. En het geeft u betere mogelijkheden tot selectie en paringen in uw veestapel. Om met genomics een veel hogere betrouwbaarheid te behalen dan met gewone fokwaarden, is een grote referentiepopulatie nodig.

Uw hulp is gewenst

CRV is begonnen met het genotyperen van 600 mrij-fokstieren om ook voor het mrij-ras genomics toe te kunnen passen. Hiermee is de betrouwbaarheid van genomics bij mrij ten opzichte van gewone fokwaarden 5 tot 10 procent hoger. Om die betrouwbaarheid verder te laten stijgen, moet de referentiepopulatie toenemen. Dat kan door koeien toe te voegen en dat is dan ook de volgende stap die CRV gaat zetten.

We willen 1.000 koeien laten genotyperen met betrouwbare informatie. En daar hebben we uw hulp bij nodig. We zoeken mrij-bedrijven die veel betrouwbare informatie registreren en die hun jongvee willen laten genotyperen. Veehouders die het mrij-ras een warm hart toedragen, willen we zeker vragen zich aan te melden.

Wat vragen we van u

U kunt al uw mrij-jongvee laten genotyperen tegen € 18,50 euro per dier als uw jongvee minimaal 90% stamboek is en u deelneemt aan mpr en bedrijfsinspectie. Dieren dienen minimaal 75% mrij te zijn. Aanmelden hiervoor kan tot 1 mei 2017. Alle bedrijven die voldoen aan voorgaande criteria kunnen hun jongvee laten merkertesten. Een deel van de bedrijven met voldoende en die zich als eerste hebben aangemeld, wordt geselecteerd om ook de volwassen koeien te laten genotyperen. Het haren trekken begint bij het huidige jongvee vanaf de tweede week van april, dat wordt voor u gedaan. In oktober 2017 sturen we de deelnemende bedrijven haarmonsterzakjes voor de kalveren die na april 2017 zijn geboren. Deze monsters neemt u zelf. De gegevens worden in juli en december 2017 naar u teruggestuurd op basis van de geüpdate referentiepopulatie. U zult de uitslagen van de merkertesten vooralsnog niet in HerdOptimizer ontvangen maar via PDF.

 

Deelnemen

Heeft u interesse om deel te nemen, neem dan voor 1 mei 2017 contact op met Melanie Cremers of Emiel Kistemaker via e-mail: Melanie.Cremers@crv4all.com of Emiel.Kistemaker@crv4all.com.

         Uitnodiging MRIJ  Oost dag

  Geesteren-Ruurlo

Gratis toegang voor een ieder, opgave verplicht ivm lunch  j.olderechterschot@planet.nl

 

Locatie: “de Melktap” Nettelhorsterweg 21

             7274 EA Geesteren (Gld.)

 

Op woensdag 15 maart:

 

Dagindeling:     9.50 uur Ontvangst met koffie

                        10.00 uur Opening jaarvergadering MRIJ Oost

                        10.35 uur Sluiting jaarvergadering

Start gezamenlijk programma

                        10.40 uur Ontvangst voor gezamenlijke programma

                        11.00 uur Opening en resultaten CRV

                        11.05 uur Inleiding: "Kringloopveehouden heeft een meerwaarde" door Erik Valk melkveehouder te Broekland.

                        12.00 uur Lunch

                        13.00 uur Inleiding: “aan de slag met genomics bij MRIJ” door Gosse Veninga, manager Genetic Products CRV

                        13.40 uur Stierenpresentatie door Henk Verhey, fokkerijspecialist CRV

                        14.00 uur Bedrijfstoelichting door Bert te Winkel

                        14.15 uur Bezoek aan het bedrijf van fam. Te Winkel, Tolhutterweg 18, 7261 KT Ruurlo.

                        Het bedrijf heeft ca 63 MRIJ melkkoeien, uit de top van de veestapel heeft CRV stieren aangekocht.

                        14.30 uur Toelichting op “Blikvangers van de veestapel” met aansluitend een rondleiding over het bedrijf.

                        15.30 uur Afsluiting

Agenda jaarvergadering:

 

-     Opening door de voorzitter

-     Notulen

-     Binnengekomen stukken

-     Verslag penningmeester / kascommissie

-     Benoeming nieuw lid kascommissie

-     Bestuursverkiezing: Er zijn dit jaar geen wijzigingen

-     Rondvraag

-     Sluiting

Wij hebben een bedrijfsbord laten maken, dit bord is uitsluitend voor leden van MRIJ Oost te koop tegen een gereduceerd tarief van 10.00 euro, contant en gepast af te rekenen op de MRIJ dag oost in Geesteren. Indien er borden over zijn kan het bord ook bezorgd worden bij MRIJ Oost leden welke niet op de dag aanwezig zijn, hier komen bezorgkosten bij op.

 

Vr. groeten,

bestuur MRIJ Oost

Uitnodiging studiedag MRIJ Zuid en huldiging MRIJ koe vh jaar

 

Vrije toegang voor alle belangstellenden, wel aanmelden ivm lunch, t/m 28 februari 2017

Datum: vrijdag 3 maart 2017

Locatie: Dorpshuis Ottoland Stadhoudersplein 8 2975 BV Ottoland Tel: 0184-641297

 

Programma:

 

11.00 uur: Ontvangst leden MRIJ Oost en verdere belangstellenden.

 

11.15 uur: * Toelichting MRIJ Fokbeleid

              * Toelichting MRIJ Bedrijf Vink Groot Ammers

 

13.00 uur: Gezamenlijke lunch aangeboden door CRV

14.00 uur: Vertrek naar bedrijf Fam. Vink Peppelweg 4 2964 AC Groot Ammers.

14.15 uur: Huldiging MRIJ koe 2016: Vinkenhof Daniëlle 95

15.30 uur: Einde

 

I.v.m de lunch dienen wij het aantal personen door te geven.

Aanmelding:

U kunt zich aanmelden t/m dinsdag 28 februari 2017 bij het secretariaat MRIJ Zuid e- mail: afvink@hotmail.com of 0623956520

of bij MRIJ Oost j.olderechtershot@planet.nl 0572381504

 

Met vriendelijke groet,

Namens bestuur MRIJ Zuid,

Albert Vink, secretaris.

MRIJ DAG Zuid en Huldiging MRIJ koe van het jaar 2016

Vrijdag 3 maart 2017

Feb 2017

MRIJ ZUID dag in samenwerking met CRV in  Ottoland ( ZH )

De MRIJ ZUID jaarvergadering vindt dit jaar plaats in Ottoland

Dorpshuis Ottoland Stadhoudersplein 8 2975 BV Ottoland

Aansluitend geeft CRV een MRIJ presentatie met ‘s-middags de huldiging van de MRIJ koe van het jaar 2016  bij de Fam. Vink  te Groot Ammers

Start vd jaarvergadering is om 10.30 uur voor MRIJ ZUID leden.

CRV start zijn presentatie om 11.30 uur, dit is voor een ieder gratis toegankelijk.

Opgave is verplicht ivm GRATIS aangeboden lunch door CRV.

Voor opgave, stuur een mailtje naar:

afvink@hotmail.com , secretaris MRIJ ZUID

 

 

’s-Middags Huldiging MRIJ koe van het jaar 2016 De Vinkenhof Daniëlle 95.

Mrij-koe van het jaar 2016: De Vinkenhof Danielle 95
Danielle 95 combineert een hoge productie met best exterieur en prima gezondheidskenmerken. Ze is net begonnen aan haar vijfde lactatie, waarin ze in de eerste 100 dagen ruim 40 kg per dag produceerde. Samen met de geprojecteerde 5e lijst komt ze uit op een gemiddelde van 9.145 kg melk met 5.18% vet en 4.04% eiwit, met gemiddeld 125 LW over de eerste vijf lactaties. Haar exterieur is gewaardeerd met 91 punten voor av, met 94 uier. Danielle 95 is ook stiermoeder voor CRV. Van haar komt binnenkort bij CRV de Rivaal-zoon Vinkenhof River als InSireTop-stier beschikbaar. Daniëlle 95 heeft een vaarskalf van Martha 287 Rudolf en ze is opnieuw drachtig van deze MRIJ-fokstier. In september is op de fokveedag in Hoornaar Danielle 95 tot meest economische boerenkoe van 2016 gekozen. Trotse eigenaar van Danielle 95 is de familie Vink in Groot-Ammers.

Daniëlle 95

Andre en Jeanette Vink

Mrij vereniging Zuid- en Oost Nederland

 

Feb 2017

Beste leden,

In 2015 heeft MRY zuid voor haar leden  een geslaagde excursie georganiseerd naar Nutrifeed bij DMV te Veghel.

Het leek ons daarom een goed idee om elk jaar een excursie te organiseren samen met Oost en Zuid.

Dit jaar willen we naar Q-lip te Zutphen.

Q-lip (voorheen was dit het melkcontrole station) verzorgt voor de zuivel de vet en eiwit monsters, de MPR onderzoeken, melkkwaliteit etc. Daarlangs verzorgen ze de certificering van de melkveebedrijven in opdracht van de zuivel ondernemingen. Tegenwoordig kan men zelfs controleren of een koe in de wei loopt.

De onderzoeken van Qlip bepalen in hoge mate het melkgeld wat we ontvangen van de zuivelondernemingen.

Het lijkt ons daarom een goed idee om een excursie te organiseren naar Q-lip.

 

De excursie is op:

Woensdag 22 februari

 

Waar:            Qlip te Zutphen

Adres:           Oostzeestraat 2a

7202CM Zutphen

 

Aanvang: 13.00 uur

 

Programma:

13.00 u ontvangst

13.05 u presentatie activiteiten in de zuivelketen.

14.00 u rondleiding in het laboratorium

Ongeveer 15.00u sluiting. 

 

Graag aanmelden voor zondag 19 februari.

Voor de leden van Oost kan dit bij Jan Olde Rechterschot (0572-381504  of j.olderechterschot@planet.nl ) en bij zuid kan dit bij Albert Vink (06-23956520  of afvink@hotmail.com ) Ook kan men bij de genoemde personen nadere informatie vragen over deze interessante excursie.

 

Jullie bestuur,

MRY Oost en Zuid

 

Voor de leden MRIJ oost de vraag ,

wie af en toe MRIJ nieuws wil ontvangen, geef uw e-mail adres door met vermelding MRIJ nieuwsbrief, u krijgt dan van ons af en toe een mailtje met (mrij) nieuws. Stuur uw mail naar:

j.olderechterschot@planet.nl

Laatste nieuws:

3 maart MRIJ koe vh jaar Groot Ammers

15 maart MRIJ dag Oost in Ruurlo

Houd de website in de gaten voor meer nieuws. www.mrij.nu

Vooruitkruisen met MRIJ

 

Jan 2017

Herwi en Ina Houwers, melkveehouders te Aalten

Sinds zes jaar kruisen melkveehouders Herwi en Ina Houwers uit Aalten hun rhf-veestapel van zo’n tachtig koeien terug met mrij. ‘De koeien werden ons te scherp. Met wat mrij-bloed zien ze er beter uit, het oog wil ook wat.’

Met het gebruik van mrij-stieren hebben broer en zus naast een meer robuuste koe ook betere benen in de veestapel gekregen. ‘Eigenlijk vinden we, naast bespiering, de benen van de mrij het sterkste punt. De mrij is meegegaan met de tijd, moderner geworden. De benen en uiers zijn sterk verbeterd’, geeft Herwi aan. De kruislingen zijn onder-tussen alweer driekwart mrij en de veehouder gaat door met het gebruik van mrij.

‘Geboorteverloop van mrij’s is prima’

‘Het doel is de beste punten van mrij en rhf te combineren in de koeien’, aldus Herwi. ‘Met het inkruisen is de productie hetzelfde gebleven, terwijl ook het afkalfverloop goed is.’ Voor de pinken gebruiken ze een pinkenstier zoals Rex. ‘Daar kalven ze gemakkelijk van. Bij de koeien zetten we Koen, Rudolf, Rivaal en Harcon in. En ja, ook die kalveren worden gemakkelijk geboren. We hebben echt niet meer zware geboorten dan eerder bij de red holsteins.’

MRIJ en economie

 

Dec 2016

Gegevens van accountantsbureaus leren, dat het met koeien van het dubbeldoelras zeker niet niet minder economisch boeren is  dan met de Holsteins. De robuustheid van het ras betaalt zich uit in een gunstige post omzet en aanwas en lagere dierenartskosten, terwijl de hogere gehalten in de melk een betere uitbetalingsprijs opleveren.

In een inleiding van Cor van Laarhoven, de oud-voorzitter van de MRIJ-studieclub Zuid, voor de Jongerenraad van CRV in 2014 is dit gegeven nader bekeken.

 

Volgens diervoedingsdocent

Jan Dijkstra van de WUR

 

Moderne 10000 liter koe                                                   Klassieke 7000 liter koe

 

 • Minder vlees en groter maagdarmpakket                    - Meer vlees en kleiner maagdarmpakket

   

 • Dit vraagt meer energie                                              - Dit vraagt minder energie

   

 • Onderhoud 6600. vem                                                - Onderhoud 5590. vem

   

 • Per liter meetmelk 494 vem                                       - Per liter meetmelk 453 vem

 

De MRIJ-koe is soberder in onderhoud. Dat bevestigen deze gegevens ook weer eens.

Uitgaande van de gemiddelde rasproductie zijn voor de productie van 1 miljoen kg melk op jaarbasis 100 Holsteins nodig of 143 MRIJ’s.

Per  kg melk liggen de voerkosten bij MRIJ door het grotere aantal dieren hoger. Rekening houdend met het verschil in onderhoudsvoer tussen beide rassen komen de MRIJ’s 0,5 cent per kg melk hoger uit. Bij de opbrengstprijs van de melk zit ook een duidelijk verschil. Door het hogere vet- en eiwitgehalte is de melkopbrengst 1,7 cent per kg hoger bij MRIJ.

Het saldo melkopbrengsten minus voerkosten is 1,2 cent per kg melk bij MRIJ hoger.

 

De praktijk laat het zien dat deze stelling klopt

 

 

 

 

 

De bovenstaande grafiek geeft de kosten en opbrengsten per 100 kg melk aan uit de boekhoudingen van de deelnemende bedrijven (2012).

Hierbij behoort de volgende gemiddelde melkproductie per koe per jaar:

 

Bedrijven Accountantskantoor ABAB 7881 kg

Koeien en Kansen-bedrijven               8639 kg

ABAB 25 % beste bedrijven                  7745 kg

MRIJ-bedrijven                                    6786 kg

 

De conclusie is dat de hoogte van de melkproductie per koe op zich niets zegt over het financiële bedrijfsresultaat. De bedrijven met MRIJ-koeien behalen het hoogste saldo per 100 kg melk.

 

De melkproductie per koe zou geen doel moeten zijn, maar een resultaat.

Voor iedereen is het belangrijk om de melkproductie te kiezen die hem en zijn bedrijf het beste past. Het fokdoel dient daar mee in overeenstemming te zijn.

A2 A2 melk

 

Nov 2016

Er is tegenwoordig een stijgende belangstelling voor A2 A2 melk, of dit terecht is of niet kunt u lezen in onderstaande artikel.

Bij MRIJ zijn een aantal stieren waarvan bekend is dat zij A2 A2 melk produceren, het betreft de stieren:

Constant van CRV

Ramon en Rowin, beiden van KI-Samen

Ki-Kampen heeft geen A2 A2 stieren

Bij GGI zijn de stieren op dit moment in onderzoek, men hoopt hier rond de jaarwisseling uitsluitsel over te krijgen.

DE VINKENHOEF DANIELLE 95 (BALTIMORE)

Mrij-koe De Vinkenhof Daniëlle 95 (Baltimore X Matthijs) heeft afgelopen zaterdag op de fokdag in Hoornaar in een zware competitie, temidden van best presterende holstein-koeien, de Economische Boerenkoe Verkiezing gewonnen.

Ze combineert een hoge productie met best exterieur en prima gezondheidskenmerken, in haar eerste 4 lactaties produceerde ze gemiddeld 8.833 kg melk met 5,19% vet en maar liefst 4,03% eiwit. Haar exterieur is gewaardeerd met 91 punten voor AV, met 94 uier. Het gemiddelde celgetal bedraagt 40 en haar tussenkalftijd ligt op een aantrekkelijk gemiddelde van 367 dagen.

DanIëlle is stiermoeder voor CRV, van haar is een Rivaal-zoon in opfok (geb. nov. ‘15) en ze is momenteel drachtig van de mrij-topstier Martha’s 287 Rudolf.

Trotse eigenaar is de familie Vink in Groot Ammers.

Hoge produktie

Aug 2016

De laatste tijd hoor je steeds meer verhalen over levensduur en hoge productie.

Topper is natuurlijk Big Boukje 192 van Knoef uit Geesteren, met 200.000 kg melk.

Ook 15.000kg vet en eiwit komt steeds vaker in beeld.

Wij hebben voor u de hoogst producerende MRIJ koe tot nu toe op gezocht, het is Johanna 21 a van de fam. Otten uit Terwolde.

Zij produceerde 173.336 kg melk met 4.04 %V en 3.43 % E, dit betekent 12940kg  V/E.

Helaas is de koe tijdens de MKZ crisis geruimd terwijl ze drachtig was, en in een goede gezondheid verkeerde.

Op de pag:  Gallerij staat het volledige artikel over Johanna21 a en nog meer nieuws uit de oude doos, met dank aan de fam. Otten uit Terwolde.

MRIJ op veestapel naar je hart!!

Juni 2016

Demogroep mrij: probleemloos met hoge meerwaarde
Probleemloze, robuuste koeien met een hoog eiwitpercentage. Daarmee is in één zin de mrij- demogroep getypeerd. Het zestal dieren – waarvan één zwartbont – was een mix van zuivere mrij’s en kruislingdieren, dochters van Baltimore, Rivaal en de nieuwe mrij-fokstierMartha 287 Rudolf. Sterke koeien met functionele uiers en krachtig gebruikte benen, waarbij Tonnie Vissers van CRV in zijn toelichting opmerkte dat de vruchtbaarheid van de mrij’s hoger ligt dan van HF. ‘Er zit genetisch 8 punten verschil tussen mrij en HF. Wanneer een HF 100 scoort, komt MRIJ op 108 uit.’ Vissers noemde mrij een ‘onderschat ras’. ‘Het is het ras met het hoogste eiwitgehalte ter wereld. Bovendien zorgt het spiertje extra voor een goede omzet en aanwas. In tijden met een lage melkprijs zijn deze eigenschappen zeer welkom. Kruisen op HF noemen we daarom vooruitkruisen.’

MRIJ ZUID  ALV en Studiedag  2 maart 2016

 

april 2016

 

Op 2 maart 2016 heeft MRIJ ZUID haar ALV en Studiedag gehouden in 't Wapen van Wanroij te Wanroij.  De Studiedag is in samenwerking  met CRV georganiseerd. Het eerste gedeelte was het formele gedeelte , waarin  onze ALV  centraal stond.  Een aantal zaken zijn de revue gepasseerd, zoals verslag vorige ALV 13 maart 2015, financieel  overzicht 2015, verkiezing bestuurslid. Aftredend en herkiesbaar was Toon Loonen.  Als Bestuur zijn wij blij, dat Toon zich opnieuw herkiesbaar heeft gesteld.  Toon is herkozen bij acclamatie. De ALV gaat unaniem akkoord. Vervolgens  kreeg Frans Kuijpers het woord. Hij gaf een uitgebreide toelichting over de MRIJ  Topkoeien  2015 uit gebied ZUID West.  Afgelopen jaar zijn afspraken gemaakt met MRIJ OOST  om een aantal zaken gezamenlijk op te pakken.  De website is één van de belangrijke zaken.  Besloten is om  MRIJ website onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van MRIJ OOST en ZUID  naar buiten te brengen.
 

Het 2e en openbare gedeelte is ingevuld door CRV. 
Fons Kersten, lid van het Hoofdbestuur CRV, neemt ons mee in een aantal  belangrijke zaken , die binnen CRV spelen, zoals financiële cijfers van voorgaand boekjaar en nabetaling van 2015. Ook ging hij in op het verdienmodel van CRV.  Wat draagt bij aan het resultaat  en waar is extra aandacht nodig. Ook is aandacht besteed aan Genomics bij MRIJ, de fokdoeldiscussie, die 1 keer per 5 jaar wordt gevoerd en als laatste de MRIJ stierenpresentatie. door Henk Verheij.

Daarna wordt een bezoek gebracht aan MRIJ robot- en fok bedrijf Geene in Wanroij.  Het bedrijf heeft 175 koeien en bijbehorend jongvee. De koeien worden gemolken door 3 De Laval robots.  Het rollend jaar gemiddelde bedraagt 8015 kg melk, 4.37 % vet en 3.78 % eiwit. Een prachtig MRIJ bedrijf, dat uitstekend voor de dag komt.

De MRIJ ZUID dag, georganiseerd in samenwerking met CRV,  heeft  volledig aan haar verwachtingen voldaan.  Goede opkomst en een leerzame studiedag.

 

Hieronder in de link staan de hoogst ingeschreven MRIJ koeien van 2015 in Zuid-West Nederland

 

 

 

 

MRIJ op smalle koe

April 2016

De breeuwsma’s noemen zichzelf geen fokkers, maar hebben wel een duidelijke fokkerijstrategie. ‘Wij willen een koe die in balans is. Daarbij houd ik het aAa-gedachtegoed voor ogen”, stelt Karst De koeien worden tot op heden nog niet gecodeerd, maar vermoedelijk gaat dat in de toekomst wel gebeuren. Bij de stierkeuze schat Karst in welke aAa-codes de koeien het meest nodig hebben en maakt de paringen op basis van zijn gevoel. De stieren worden geselecteerd op melkproductie, eiwitpercentage en de klauwen. Over het algemeen gebruiken ze niet de duurste stieren. Ook een proefstier met een goede afstamming wordt gerust ingezet. Op dit moment insemineren ze met de jonge Kampenstieren Groover en Mainport en met de KI Samen-fokstieren Malando en Santana. Ook krijgt de witrug-stier Murphy, eveneens van KI Samen, kansen. Ook de MRIJ-stieren Remco en Rens, Remco van Kampen en Rens van CRV, zet Karst met enige regelmaat in. “Op smalle, hoge koeien zet ik gerust een MRIJ-stier. De kruisingen met MRIJ doen het bij ons erg goed. Onze oudste koe heef zelfs een MRIJ-stier als vader. Wij hebben daar meer vertrouwen in dan in de buitenlandse rassen Montbéliarde en Fleckvieh. De MRIJ heeft zich onder Nederlandse omstandigheden bewezen en de cijfers zijn betrouwbaar”.

 

bron: Melkvee, Maart 2016 blz 29

Is MRIJ een onderschat ras?

 

April 2016

 

Het oer-Hollands ras van de rivieren is eigenlijk nooit weggeweest. Juist in deze tijd worden de specifieke kwaliteiten van mrij-koeien door een grote groep veehouders bijzonder gewaardeerd.

Onlangs waren er twee drukbezochte mrij-dagen gecombineerd met een bedrijfsbezoek. Frank van der Heijden, voorzitter van de mrij-commissie van CRV, kijkt er tevreden op terug. ‘Mrij heeft weer eens laten zien dat er zeer economisch mee geboerd kan worden.’

 

Topkoe 2015
Bij de familie Nijzink in Wierden zagen de veehouders een voorbeeld van optimaal management en rendement. Van der Heijden: ‘De koeien hebben topexterieur en een mooie productie met hoog eiwit. Van dit bedrijf heeft CRV ook verschillende stieren afgenomen waaronder Tukker die in april als supersampler wordt ingezet.’

Op dit bedrijf werd ook de mrij-koe van het jaar gehuldigd: een puntgave Matthijsdochter, 6e kalfs met 3,94 eiwit en lijsten van rond de 10.000 liter. ‘De koe is gelukkig nog nooit bekapt’, aldus Gerben Nijzink, wat uiteraard alleen kan als de klauwgezondheid super is.

Annie 93, v:Matthijs, AV90

 

Zorgeloos boeren
De familie Geenen in Wanroij heeft een andere insteek, vertelt Frank van der Heijden. ‘Veel koeien melken met zo min mogelijk arbeid. De 175 mrij’s worden gemolken door drie robots, in een vrij nieuwe stal. Er is weinig verzorging, wat niet wil zeggen dat de koeien er niet goed uitzien, integendeel zelfs. Ze zijn goed in conditie en kreupele koeien zie je niet of nauwelijks. En kijk eens naar de productie: een rollend jaargemiddelde van 8.015 kg, 4,37 vet en 3,78 eiwit.’

 

Melk en een rug met vlees
Met mrij zijn mooie resultaten te behalen. Tonnie Vissers, specialist veestapelmanagement van CRV, beaamt dat. ‘Mrij is een zeer zelfredzaam ras, dus aan de kostenkant bespaar je het nodige en met extra omzet en aanwas win je juist. Voor holsteinveehouders die willen inkruisen is mrij met z’n hoog eiwit en hele gezonde klauwen een heel aantrekkelijke optie.’

Is mrij voor iedere veehouder interessant? Tonnie: ‘De meeste mrij-veehouders die ik ken, zijn heel vastberaden over hun ras en gaan er ook echt voor. Een bedrijf met louter mrij-koeien, daar kies je als veehouder voor, maar om mee te kruisen is mrij een subliem ras. Vooral de klauwgezondheid en vruchtbaarheid zullen holsteinveehouders aanspreken. De afgelopen tien jaar is het aantal mrij-inseminaties gestegen door de toenemende belangstelling voor kruisen. Een terechte herwaardering van dit dubbeldoelras.’

 

Bron: CRV

 

MRIJ Oost dag geslaagd!!

 

Febr 2016

 

Er hadden zich 55 personen opgegeven voor de lunch, dit aantal was bij de opening van de vergadering al bereikt. Tijdens de jaarvergadering druppelden er geregeld mensen binnen waardoor er bij de lunch ruim 70 personen aan tafel zaten. Dit was stevig aanpoten voor de catering , immers waar haal je zo snel brood vandaan en krijg je dit ook nog gesmeerd en opgediend. De notulen en de kas werden zonder opmerkingen goed gekeurd. Na enkele mededelingen en een bestuurswisseling barste de discussie goed los. Zowel in het CRV gedeelte als in het MRIJ Oost deel werd er volop aandacht gevraagd voor het beste beenwerk van MRIJ,  volgens de aanwezigen wordt dit onvoldoende uitgedragen.

Met klauwdigitaal moest dat volgens velen mogelijk zijn, echter de waarheid is weerbarstiger . Er komen te weinig MRIJ koeien in de behandelbox, en dan ook nog vaak is de veehouder zelf de hoefsmid. Hierdoor komen er volgens de geleerden te weinig cijfers binnen en zijn deze onbetrouwbaar. Gerben vertelde dat er op zijn bedrijf maar zo’n 5 a 7 koeien per jaar pootje gelicht worden, dat is dus nog geen 10 %. De echte MRIJ liefhebber weet dit wel, maar het is naar de buitenwereld moeilijk te verkopen. Degene die het bedrijf bezocht hebben konden zich echter vergapen aan een koppel vlot stappende koeien. Arend merkte in zijn afscheidswoord nog op dat Holstein volop aan het vooruitkruisen is en daardoor steeds meer aandacht krijgt voor de typische MRIJ kenmerken zoals beenwerk, eiwit% , bespiering en vruchtbaarheid. Mede daardoor blijft de zuivere MRIJ fokkerij belangrijk. In het CRV gedeelte was er volop aandacht voor de fokdoeldiscussie (CRV) die we afgelopen herfst allen hebben kunnen invullen. Hierbij kwam duidelijk naar voren dat bespiering en restwaarde beter financieel uitgedrukt moet worden. Aangekomen op het bedrijf van de fam. Nijzink stonden daar ook al een twintigtal veehouders te wachten plus enkele journalisten en fotograven. Annie 93 werd gehuldigd en door velen op foto vastgelegd en geroemd. In de stal waren nog veel meer prachtige MRIJ koeien te zien welke allen rondstapten op best beenwerk en velen nog nooit bekapt. Al met al een zeer geslaagde dag.

Hiernaast staat een filmpje over de MRIJ koe van het jaar 2015

MRIJ DAG Zuid Wanroij Woensdag 2 maart 2016

 

Feb 2016

 

MRIJ ZUID dag in samenwerking met CRV in  Wanroij

De MRIJ ZUID jaarvergadering vindt dit jaar plaats in Wanroij

't Wapen van Wanroij Kwikstraat 6 5446 AL Wanroij

Aansluitend geeft CRV een MRIJ presentatie met daarna een bedrijfsbezoek aan de fam . Geene, Broek 4a in Wanroij

Start vd jaarvergadering is om 10.30 uur voor MRIJ ZUID leden.

CRV start zijn presentatie om 11.30 uur, dit is voor een ieder gratis toegankelijk.

Opgave is verplicht ivm GRATIS aangeboden lunch door CRV.

Voor opgave, stuur een mailtje naar:

afvink@hotmail.com, secretaris MRIJ ZUID

 

De MRIJ koe vh Jaar 2015

feb 2016

 

Annie 93 MRIJ koe vh jaar 2015, huldiging 24/02/16 u bent van harte uitgenodigd, zowel leden als niet leden.

 

Annie 93, Vader Matthijs,  algemeen voorkomen 90 punten.

Laatste lijst: 336 D* 11003kg* 4.39%V * 3.77%E.

Levensprod tot nu:  1917 D* 55235kg* 4.61%V* 3.98% E

MRIJ Oost dag 2016

 

feb 2016

 

Geacht lid,

 

Graag nodigen we u uit voor de MRIJ dag op woensdag 24 februari 2016. Voor de middag vindt de jaarvergadering van MRIJ Oost plaats. Het is goed om samen als vereniging het MRIJ ras te blijven behartigen. In de afgelopen tijd hebben we op een goede manier samengewerkt met MRIJ Zuid om samen de site verder vorm te geven. Ook hebben we op andere onderwerpen de samenwerking versterkt.

Dit jaar zullen Johan Heijink en Arend ten Damme niet voor een nieuwe termijn beschikbaar zijn. We hebben Evert Bredenoord uit Welsum en Jessica Heuker of Hoek uit Hengelo bereid gevonden om het stokje over te nemen. Zij zullen zich aan u voorstellen. Kortom veel te bespreken, daarom plannen we de jaarvergadering ook wat langer dan voorgaande jaren.

Op deze dag zal ’s middags ook de MRIJ koe van het jaar gehuldigd worden. Als bestuur van MRIJ Oost hebben we gekozen voor: Annie 93 (v. Matthijs) van Melkveebedrijf Nijzink te Wierden.

Het is een 6e kalfs koe die in 1917 dgn. ruim 55.000 kg melk heeft gegeven met 4.61 %V en 3.98 %E.

De koe heeft 90 pnt. AV en van haar staan meerdere zonen bij de ki.

De volledige uitnodiging staat in de onderstaande link:

 

Even voorstellen ...

 

Feb 2016

 

In verband met de kandidaatstelling voor het bestuur van MRIJ Oost, hebben Jessica en Evert een stukje geschreven , waarin ze zichzelf voorstellen. In de bijlage kunt u dit lezen

 

 

Aanbod MRIJ stieren

 

Jan 2016       

      

Er word ons wel eens gevraagd, zijn er nog wel voldoende MRIJ stieren via de KI beschikbaar?

JA!!! Die zijn er volop, en het aantal neemt alleen maar toe.

CRV heeft 6 fokstieren en 5 proefstieren op de kaart en  24 op de website.

GGI heeft ook 6 fokstieren op de kaart en 9 op de website.

KI Kampen heeft 1 fokstier en 5 proefstieren zowel op de kaart als op de website.

KI-Samen heeft 6 fokstieren en 6 proefstieren op de kaart, en op de website maar liefst 28.

Dit geeft een totaal aanbod van maar liefst 67 MRIJ stieren, keuze genoeg dus.

Het aanbod is bovendien zeer divers, van echte melkstieren tot exterieur stieren en van gehalten stieren tot een zeer goede vleesaanleg. Spreiding in bloedvoering is er ook ruim voldoende, CRV  heeft hier altijd in geïnvesteerd en GGI haalt zijn stieren meestal uit Duitsland waardoor er vaak ook een iets andere bloedvoering is. De kleinere regionale KI clubs vermarkten ook MRIJ stieren maar die betrekken ze meestal  bij een van de bovengenoemde organisaties. CRV en KI-Samen leveren ook gesekst sperma. Kijk op de pagina LINKS voor alle stieren.

Annie 93 MRIJ koe vh jaar 2015

Huldiging en jaarvergadering 24/02/2016

Jan 2016

 

Annie 93 van de fam Nijzink in Wierden is verkozen tot de MRIJ koe vh jaar 2015.

De jury was unaniem van mening dat haar de prijs toekomt.

Enkele kenmerken vd koe:

Annie 93, Vader Matthijs,  algemeen voorkomen 90 punten.

Laatste lijst: 336 D* 11003kg* 4.39%V * 3.77%E.

Levensprod tot nu:  1917 D* 55235kg* 4.61%V* 3.98% E

Van Annie 93 staan zonen bij de KI.

De moeder en grootmoeder van Annie 93 zijn stiermoeder geweest bij de KI.

De koe word na de jaarvergadering van MRIJ Oost op 24/02/16 gehuldigd, de dag word samen met CRV georganiseerd  als een MRIJ promotie dag/ open dag bij de fam Nijzink, 1e Meijerinkhoeksweg 11 7641 RV in Wierden. Een ieder is hierbij van harte uitgenodigd, nadere mededelingen volgen.

Meer MRIJ inseminaties 2014/ 2015

 

Jan 2016

 

Het aantal MRIJ inseminaties is in het boekjaar 2014/2015 behoorlijk gestegen.

Waren het er in 2014 nog 42130 , in 2015 stopte de teller bij 47631 MRIJ inseminaties, dit is een stijging van maar liefst ruim 13 %. De populairste stieren waren: Marcello 6439, Soren 1476 en Goran 1222. De MRIJ clubs zijn blij met dit resultaat.

Specialisatie geeft meer risico. Dubbeldoelkoeien zorgen voor risicospreiding en extra inkomsten.

Da’s hard nodig in een vrije markt.

MRIJ nieuws

 

Jan 2016

 

MRIJ koe v.h. jaar.

De gezamenlijke MRIJ clubs organiseren ieder jaar de MRIJ koe v.h. jaar, dit jaar wordt er dus een koe gehuldigd die in 2015 ruim haar sporen heeft verdiend, zij krijgt dan bij de huldiging de titel MRIJ koe v.h. jaar 2015. Het ene jaar organiseert MRIJ zuid het evenement, het andere jaar is Oost aan de beurt. Dit jaar is de beurt aan Oost. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang, dat is altijd een hele klus. Eerst wordt er op papier een geschikte koe gezocht via de erelijsten van CRV en VVB Veluwe –Ijsselstreek. Vervolgens wordt de eigenaar benaderd om te kijken of de koe er nog geschikt voor is en of hij/zij mee wil werken aan de dag. Als de betrokken veehouder hier wel wat voor voelt komt de jury kijken of de koe daadwerkelijk goed genoeg is om de titel te mogen dragen. De eisen zijn streng, vooral wat betreft de uier ,benen en algehele uitstraling. De benen is bijna nooit een probleem, het uier laat soms te veel sporen van een (zeer) productief leven zien, maar de laatste jaren speelt dit probleem ook steeds minder, wat dat betreft heeft de MRIJ fokkerij de laatste decennia flinke vooruitgang geboekt . Vanzelf sprekend was de koe op papier al geselecteerd op productie en met name een goed eiwit percentage. Graag ziet de jury ook op het bedrijf een flinke MRIJ uitstraling.  De selectie procedure is bijna afgerond, dus houd de website in de gaten voor het laatste nieuws.

Stierennieuws   

jan 2016

 

CRV stier Koen heeft het goed gedaan bij de decemberdraai, 31 punten NVI er bij en 4 Inet er bij, en dat bij alles plus  wat betreft productie. Koen vererft bovendien een zeer goed exterieur.

Ook CRV stier Ron heeft goed geboert NVI 18 punten er bij en -1 Inet op 210 is zeer netjes, deze stier moet het hebben van de grote melkplas, zowel vet als eiwit vererven negatief.

Bovendien heeft CRV 2 MRIJ kruisling stieren (Kemper en Jarko) op de kaart gezet, beiden met een mooie verwachtingswaarde wat betreft productie.

Ook de topstieren van Samen (Albert en Merlijn) en GGI (Damian)  hebben goede zaken gedaan.

Klik op de links voor meer info.

Koen

Verenigingsnieuws  MRIJ Oost en Zuid

MRIJ Oost en Zuid hebben besloten de website MRIJ.NU vanaf 1dec 2015 samen te exploiteren.

 

MRIJ Zuid klopte deze herfst bij Oost aan omdat zij vonden dat de website van Oost beter aan de doelstellingen voldeed dan hun eigen website, alhoewel men wel vond dat het ook daar beter kon.

 

Ook bij Oost vond men dat het beheer wel beter kon, dit was in de zomer ook wat blijven liggen.

 

Samen denken de beide verenigingen dat het makkelijker en voordeliger kan, en omdat beide verenigingen altijd goed hebben  kunnen samen werken bij bv de MRIJ koe vh jaar is deze stap een logisch vervolg. De heren Jos Kuijpers (Zuid) en Jan Olde Rechterschot  (Oost ) zullen de komende tijd zich inspannen om er wat moois van te maken, en zullen dan ook de eind verantwoordelijken zijn.

 

Omdat de technische kennis